Compartiment administrativ

  • gestionează şi administrează bunurile din dotarea clădirilor;
  • asigură curăţenia în clădirile din universitate;
  • întocmeşte documentaţiile necesare pentru plata utilităţilor şi serviciilor;

Ing. Paşca Liana
Şef birou administrativ

Tel.0264596384 int 141
e-mail: administrativ@usamvcluj.ro

Skip to content