Serviciul Tehnic și Serviciul Patrinomiu

  • asigură întreţinerea şi repararea bunurilor din patrimoniu;
  • coordonează şi verifică lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, curente şi de întreţinere ce se execută la clădiri;
  • asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor.
   
Ing. Ștefan Bondrea
Șef Serviciu Tehnic
Tel: 0264596384 int 148
e-mail: stefan.bondrea@usamvcluj.ro
Ing. Alexandru Bura
Șef Serviciu Patrimoniu

Tel: 0264596384 int 148
e-mail: alexandru.bura@usamvcluj.ro
Ing. Marian Florin Octavian
tel: 0264596384 int 148
e-mail: tehnic@usamvcluj.ro
Ing. Tiuca Eugen Adrian
Tel: 0264596384 int 148
e-mail: tehnic@usamvcluj.ro