Compartiment tehnic

  • asigură întreţinerea şi repararea bunurilor din patrimoniu;
  • coordonează şi verifică toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, curente şi de întreţinere ce se execută la clădiri;
  • asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor;
   
drd. Ing. Alexandru Bura
Șef compartiment tehnic

Tel: 0264596384 int 148
e-mail: alexandru.bura@usamvcluj.ro
 
Ing. Marian Florin Octavian
tel: 0264596384 int 148
e-mail: tehnic@usamvcluj.ro
Ing. Tiuca Eugen Adrian
Tel: 0264596384 int 148
e-mail: tehnic@usamvcluj.ro
Ing. Ștefan Nicolae Voinea
tel: 0264596384 int 148
e-mail: stefan.voinea@usamvcluj.ro