Stațiunea de Cercetări Horticole

Stațiunea Experimentală Pomicolă Cluj a luat ființă în 01 iunie 1953. Suprafața inițială a fost de 6,5 ha, fiind nucleul din care s-a dezvoltat actuala Sțatiune de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca – unitate horticolă complexă, cunoscută și recunoscută pe plan intern și internațional, prin creațiile originale remarcabile obținute de cercetători, ingineri, tehnicieni, funcționari și muncitori.

Aici s-au efecutat polenizări într-un volum impresionant (la speciile pomicole, floricole, trandafiri etc.) atât pentru obținerea de hibrizi care să constituie fondul genetic, baza pentru selecția de soiuri noi, cât și pentru înlesnirea unor studii cu privire la relațiile de interfertilitate dintre principalele soiuri pomicole cultivate sau în perspective de a fi introduse în sortimentul varietal din zonă și din țară

O nouă etapă a Stațiunii a început în luna aprilie 2016, când Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj, a fost preluată și integrată în cadrul Universității de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca schimbându-și denumirea în Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca. Instutuția nu și-a schimbat însă în mod substanțial preocupările, ci din contră, ca element de bază a rămas activitatea de cercetare şi producție, mai ales pentru pomicultură.

În acest context, Stațiunea de Cercetări Horticole Cluj-Napoca și-a orientat activitatea cu prioritate spre cercetarea științifică îmbinată armonios cu activitatea sectorului horticol în general și a celui pomicol în special, concomitent cu desfășurarea activității producției proprie.

Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca are un rol extrem de important în formarea studenților de la facultatea de Horticultură, fiind locul unde aceștia își desfășoară activitățile practice. Se organizează în cadrul unității, demonstrații practice legate de tăieri la pomi, trandafiri, plantări pe diferite domenii de activitate care implica o pregătire specială în vederea formării profesionale a studenților.

Stațiunea are ca obiectiv cercetări privind ameliorarea soiurilor și stabilirea tehnologiilor la culturile pomicole, precum și la flori și legume cultivate în seră, producerea de material săditor și producție proprie:

 • colectarea, conservarea și studiul germoplasmei la:
 • căpsun, coacaz, agriș, zmeur, mur, cătină, plante dendrologice. Colecții de trandafiri, măr, păr, cireș și prun.
 • crearea de soiuri noi pentru speciile cu fondul de germoplasmă la Cluj.
 • studiul comportării soiurilor și selecțiilor în condițiile pedo-climatice din centrul Transilvaniei;
 • perfecționarea tehnologiilor de înmulțire;
 • elaborarea de noi strategii de protecție a plantelor.

Activitatea de cercetare este organizată pe laboratoare specializate în:

 • semințoase (măr, păr)
 • sâmburoase (cireș, prun) și trandafir
 • căpșun și arbuști fructiferi (coacăz, agris, zmeur, mur)
 • legumicultură
 • dendrologie
 • protecția plantelor
 • biochimie şi arhitectura peisagistică