Programe și strategii

Obiectivele instituţionale ale universităţilor europene au fost clar definite în documentele comunitare de la Bergen (2005), Londra (2007) şi Berlin (2011) iar cele naţionale în Legea educaţiei naţionale (L 1/2011) ele fiind asumate de USAMV Cluj-Napoca şi de restul universităţilor din România în calitate de membre ai EHEA. Recenta clasificarea a universităţilor ne-a poziţionat pe locul 5 în topul celor mai bune universităţi din ţară, iar principalul obiectiv este de a ne menţine în această categorie A şi de a ne afirma prestigiul academic şi la nivel internaţional. în acest sens s-au stabilit următoarele obiectivele instituţionale care trebuie promovate pentru realizarea acestor performanţe:

 • realizarea unui învăţământ ce promovează parteneriatul educator-student, un învăţământ centrat pe student şi pe programe curriculare bazate pe cunoaştere;
 • menţinerea actualului număr de studenţi la cele trei cicluri de formare şi orientarea spre studiile de masterat şi doctorat pentru a asigurarea unui minim de 40% din totalul studenţilor;
 • iniţierea de noi cursuri şi specializări în limba franceză şi engleză, la toate cele trei cicluri de învăţământ superior agricol şi veterinar;
 • internaţionalizarea învăţământului şi orientarea spre noile tendinţe din domeniul ştiinţelor vieţii şi spre promovarea de programe în cooperare, finalizate cu diplomă dublă sau în cotutelă;
 • crearea unui sistem amplu şi funcţional de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • adaptarea la noile standarde instituţionale şi de calitate impuse de MECTS, ANCS şi ARACIS;
 • încurajarea mobilităţii studenţilor, a cadrelor didactice şi a staff-ului administrativ;
 • recunoaşterea integrală a studiilor efectuate de studenţi în programele de cooperare internaţională;
 • creşterea competitivităţii şi responsabilităţii personalului universităţii şi promovarea şansei egale pentru toţi membrii comunităţii;
 • conştientizarea faptului că cercetarea devine indisolubil legată de misiunea cadrului didactic;
 • înfiinţarea pentru fiecare facultate a unui institut de cercetare propriu;
 • asigurarea dezvoltării sustenabile a universităţii prin finanţare bugetară şi extrabugetară;
 • creşterea finanţărilor din programele de parteneriat cu mediul economic privat;
 • creşterea ofertei de servicii, consultanţă şi transfer tehnologic pentru beneficiari;
 • creşterea numărului de publicaţii în reviste ISI cu factor de impact şi scor de influenţă şi precum şi a numărului de citaţii a publicaţiilor membrilor universităţii noastre;
 • integrarea cercetării ştiinţifice în spaţiul european comun (ERA) şi definirea priorităţilor domeniilor de cercetare în care universitatea poate performa;
 • promovarea excelenţei în toate domeniile de activitate a universităţii;
 • asigurarea competitivităţii la nivel european prin poziţionarea învăţământului şi a cercetării pe axa cercetare-educare-inovare, ca motor al dezvoltării economico-sociale;
 • implicarea în soluţionarea nevoilor sociale şi culturale a comunităţii locale şi regionale.
Skip to content