USAMV CN – DIGITAL CONNECTING

PNRR: USAMV CN – DIGITAL CONNECTING

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca implementează proiectul cu titlul USAMV CN – DIGITAL CONNECTING: Creșterea calității actului educațional universitar prin dezvoltare digitală” (cod proiect 1302399313), finanțat prin Ministerul Educației,  în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Modernizarea a 7 laboratoare IT cu tehnologie digitală modernă (hardware și software aferent) prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice;

OS2: Crearea unui Data Center – utilizat pentru activitatea de cercetare și în îmbunătățirea unor programe de formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și digitale ale studenților de la licență, master și doctorat, precum și a cadrelor didactice, a celor auxiliare și a cercetătorilor, în corelare cu viitorul Cadru european al competențelor digitale, și anume: pentru specializările inteligente cu componentă puternică de informatizare se dezvoltă programe avansate de tipul dezvoltare prin programare de soluții de tip Low Code Development Platform și Robotic Process Automation, în timp ce pentru specializările care nu au o componentă puternică de informatizare se propun programe de dezvoltare a competențelor în automatizare și digitalizare prin utilizarea fără programare clasică a soluțiilor de tip Low Code Development Platform și Robotic Process Automation. Se va asigurarea disponibilitatea infrastructurii pentru studenți, cadrele didactice și auxiliare, cercetători prin achiziționarea de noi instrumente (hardware și software aferent) și echipamente, pentru a susține introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice și pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale, astfel încât să fie stimulată dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial digital care să ducă la creșterea economică pe termen lung la nivel de regiune.

OS3: Consolidarea (reabilitarea și modernizarea) rețelei de internet interne a universității prin achiziționarea de echipamente și infrastructură de conectivitate si asigurarea utilităților acesteia, pentru a susține utilizarea infrastructurii digitale achiziționate în proiect, cât și a infrastructurii digitale existente la nivel de universitate;

OS4: Crearea a 2 noi centre de cercetare și a 5 noi laboratoare de cercetare prin achiziționarea de instrumente și echipamente (hardware și software aferent), pentru deschiderea de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;

OS5: Transformarea digitală a unei părți a proceselor care se referă la relația cu studenții prin dezvoltarea unei platforme de e-learning care să conțină instrumente pentru sprijinirea și facilitarea învățării (sincronă și asincronă) și a evaluării studenților,însoțite de instrumente de organizare/discuții/evaluări, în timp a activităților din cadrul programelor de formare profesională: prelegeri, seminare, studii de caz, dezbateri, mesagerie.

OS6: Formarea competențelor digitale pentru un număr de 91 de cadre didactice, didactice auxiliare și de cercetare, conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice, prin:

  1. Programe de formare specifice a competențelor digitale a cadrelor didactice și de cercetare conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu;
  2. Programe de formare specifice privind utilizarea în predare/relaționare cu studenții a noii infrastructuri achiziționate conform OS1-OS5 a cadrelor didactice și didactice auxiliare și de cercetare (de exemplu: utilizarea instrumentelor de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților dezvoltate în cadrul proiectului, bune practici în utilizarea infrastructurii);

OS7: Formarea competențelor digitale pentru un număr de 160 de studenți, studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competențe digitale, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp;

OS8: Actualizarea a 6 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca prioritare, prin includerea de noi conținuturi și competențe digitale conform nevoilor studenților și practicilor internaționale, pentru dezvoltarea competentelor digitale și a unor competențe specifice profesiilor

emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital, la câte cel puțin 2 discipline din cadrul acestora.

OS9: Derularea adecvată a managementului proiectului și a relației cu finanțatorul.

 

Perioada de implementare a proiectului este 40 luni, respectiv între data de 16.09.2022  și data de 31.12.2025. Data semnării contractului de finanțare este 16.09.2022 (contract de finanțare nr. 14069/16.09.2022).

 

Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 18.147.500 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 15.250.000 lei, iar 2.897.500 lei reprezintă TVA.

 

Locația de implementare a proiectului: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Calea Mănăștur, nr. 3-5, Cluj-Napoca

 

Skip to content