Cercetătorii și cadrele didactice din USAMV Cluj-Napoca au publicat 80 de articole în reviste științifice situate în topuri internaționale, printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării!

Proiectul “Creșterea performanței instituționale prin mecanisme de consolidare și dezvoltare a direcțiilor de cercetare din cadrul USAMVCN”, a finanțat 80 de articole științifice publicate în jurnale încadrate în Q1 (zona roșie) și Q2 (zona galbenă), cu factor de impact situat între 1 și 6.

Proiectul a fost coordonat de prof. dr. Dan C. Vodnar, Prorector Cercetare USAMV Cluj-Napoca, iar articolele au fost elaborate pe domeniile de cercetare în agricultură, horticultură, zootehnie și biotehnologii, medicină veterinară și știința și tehnologia alimentelor, angrenând cercetători și personal didactic din toate cele 5 facultăți ale USAMV Cluj-Napoca.