Registratură și Arhivă

Registratură

Contact

Bălăucă Maria Lorena – secretar
tel. +40 264 596384, int. 188
telefon mobil: 0751030984

Program cu publicul:

luni – vineri: 8:00 – 14:00; 14:30 – 16:00

Email: registratura@usamvcluj.ro

Regulament privind înregistrarea și circulația documentelor în USAMV Cluj-Napoca

Arhivă

Contact

Paula Szabo
Măcicășan Marcela Cornelia
tel. +40 264 596384, int. 243, Din motive obiective, momentan, numarul de telefon nu este functional. Va rugam sa luati legatura cu Arhiva la urmatoarea adresa de email. Va multumim pentru intelegere. 
email: arhiva@usamvcluj.ro

Program cu publicul:
luni – vineri: 9:00 – 14:00

Eliberarea adeverințelor necesare pentru completarea dosarului de pensionare pentru foştii absolvenţi

  • Adeverinţa pentru confirmarea studiilor şi forma acestora, pentru persoanele care au absolvit cursurile de zi ale unei facultăţi, se eliberează la cerere !
  • Cererea tip pentru eliberarea adeverinţei mai sus menţionate se ridică de la Registratura universității în vederea completării.
  • Cererea completată cu datele persoanei care solicită adeverinţa, însoţită de o copie xerox după diploma de absolvire se depune la Registratura USAMV Cluj-Napoca.
  • Cererea poate fi depusă de titular sau de altă persoană în numele titularului.
  • Adeverinţa se eliberează de la Registratura USAMV Cluj-Napoca titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.
  • În cazul în care titularul nu poate depune personal sau prin delegat, cererea tip însoţită de copia xerox după diplomă, va fi expediată pe adresa universităţii: USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5, cod 400372, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj,  în atenţia compartimentului Arhiva. Plicul cu documentele necesare eliberării adeverinţei va conţine un plic timbrat şi autoadresat.

Regulament de organizare și funcționare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
Nomenclator arhivistic 1984
Nomenclator arhivistic 1997
Nomenclator arhivistic 2006
Nomenclator arhivistic 2013
Nomenclator arhivistic 2018