Birou Registratură și Arhivă

Registratură

Contact

Mădălina Paula Ungureanu – Sef birou interimar
tel. +40 374492010, int. 188
telefon mobil: 0751030984

Program cu publicul:

luni – vineri: 8:00 – 14:00; 14:30 – 16:00

Email: registratura@usamvcluj.ro

Regulament privind înregistrarea și circulația documentelor în USAMV Cluj-Napoca

Arhivă

Contact

Dr. Sanda Croitor
Paula Szabo
Măcicășan Marcela Cornelia
tel. +40 374492010, int. 271
email: arhiva@usamvcluj.ro

Program cu publicul:
luni – vineri: 9:00 – 14:00

Eliberarea adeverințelor necesare pentru completarea dosarului de pensionare pentru foştii absolvenţi

  • Adeverinţa pentru confirmarea studiilor şi forma acestora, pentru persoanele care au absolvit cursurile de zi ale unei facultăţi, se eliberează la cerere !
  • Cererea tip pentru eliberarea adeverinţei mai sus menţionate se ridică de la Registratura universității în vederea completării.
  • Cererea completată cu datele persoanei care solicită adeverinţa, însoţită de o copie xerox după diploma de absolvire și o copie xerox după CI/BI/Pașaport se depune la Registratura USAMV Cluj-Napoca.
  • Cererea poate fi depusă de titular sau de altă persoană în numele titularului.
  • Adeverinţa se eliberează de la Registratura USAMV Cluj-Napoca titularului sau unei alte persoane, fără a fi necesară prezentarea unei procuri notariale.
  • În cazul în care titularul nu poate depune personal sau prin delegat, cererea tip însoţită de copia xerox după diploma și copia xerox după CI/BI/Pașaport, va fi expediată pe adresa universităţii: USAMV Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5, cod 400372, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj,  în atenţia compartimentului Arhiva. Plicul cu documentele necesare eliberării adeverinţei va conţine un plic timbrat şi autoadresat.

Regulament de organizare și funcționare a arhivei USAMV Cluj-Napoca
Nomenclator arhivistic 1984
Nomenclator arhivistic 1997
Nomenclator arhivistic 2006
Nomenclator arhivistic 2013
Nomenclator arhivistic 2018

 

Skip to content