Regulamente, proceduri si formulare

Regulamente

RU 24 – Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat la USAMVCN

RU 24 A – Regulament de finalizare a studiilor universitare de doctorat la IOSUD – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

RU 48 – Regulament privind susținerea tezelor de abilitare  și cooptarea conducătorilor de doctorat

RU 65 – Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Agricole Inginerești

RU 66 – Regulament de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară

RU 45 – Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2023-2024

Norme privind redactarea și susținerea tezelor de doctorat valabile începând cu data de 01 octombrie 2015.

Anexa 1 – Macheta A
Anexa 1 – Macheta B

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat

Proceduri

Procedura privind încheierea acordurilor de cotutelă in cadrul IOSUD USAMVCN

Procedură privind susținerea publică a tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare prin mijloace online

PO – 88 Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

PO – 123 Recunoașterea de către USAMVCN a titlului de doctor si a diplomei de doctor în științe obținută în străinătate

Ordin 3191/2015 – Metodologie privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat în România

PO – 35 Deplasarea doctoranzilor în străinătate

PO – 117 Procedura pentru inițiere, aprobare, monitorizare și evaluare periodică a programelor de studii

PO – 125 Procedura operațională pentru evaluarea și monitorizarea internă a școlilor doctorale

PO-126 – Procedura stabilirea valorii rezultatelor activitatii de cercetare – dezvoltare in vederea valorificarii acestora

PO-127 Procedura operationala privind preventia si asigurarea respectarii normelor de etica si integritate academica in cadryul IOSUD USAMNCN

 

Formulare

 

Informare cu privire la publicarea tezelor de doctorat susţinute începând cu anul 2016

Vă informăm că baza de date în care sunt indexate toate tezele doctorat, susţinute începând cu anul 2016, urmează sa fie făcută publică.
Refuzul argumentat al persoanelor vizate se poate înainta la IOSUD până la data de 23 martie 2020.
Pentru detalii vă rugăm să consultaţi documentul ataşat.

Skip to content