Serviciu Proiecte de Dezvoltare Instituțională

Biroul de Proiecte de Dezvoltare Instituțională are misiunea de a asigura creşterea capacităţii USAMV Cluj-Napoca de absorbţie a Fondurilor Structurale şi a fondurilor provenite din alte linii de finanţare, naţionale şi europene, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte de dezvoltare instituţională.

Conform misiunii asumate, obiectivele Biroului de Proiecte de Dezvoltare Instituțională din cadrul USAMV Cluj-Napoca sunt următoarele: asigurarea de surse de finantare suplimentare finanţării de bază a universităţii, formarea unui grup de experţi în elaborarea, contractarea, managementul şi valorificarea rezultatelor proiectelor, creşterea numarului şi a calităţii propunerilor de proiecte elaborate în vederea asigurării unei rate ridicate de succes.

   
Coordonator   PRORECTOR CU COORDONAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Prof. dr. Adrian Maximilian Macri 

 

Membri titulari  
Dr. Amalia Ioana Bidian
tel.: + 40 264 596384, int. 404
e-mail: amaliaioana.bidian @usamvcluj.ro
Drd. Vladia Arnăutu
tel.: + 40 264 596384, int. 404
e-mail: vladia.arnautu@usamvcluj.ro
Lazăr Anca Irina
tel.: + 40 264 596384, int. 404
email anca-irina.lazar@usamvcluj.ro
Ing. Vințan Alina Roxana
tel.: + 40 264 596384, int. 404
alina-roxana.vintan@usamvcluj.ro
Oana Coldea
tel.: + 40 264 596384, int. 404
email: oana.coldea@usamvcluj.ro 
 

 

Proiecte implementate în perioada 2016-2023

 

Titlul proiectului  Perioada de implementare Linia de finanțare Valoare totală proiect Buget USAMV CN
Modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu 2019-2023 POR 2014-2020, AP 10 32.969.810,69 lei  
Bunăstarea păsărilor și a porcului în sisteme de producție organică și cu aport redus 2019 –2025 Horizon 2020

Grant Agreement No 816172

290 500 euro  
Dezvoltarea și modelarea bioproceselor pentru obținerea de 1,3-propandiol (PD) și acid citric din glicerol brut, cu aplicații în industria alimentară ACRONIM: ProGlyCom 05.09.2016-04.09.2019

 

POC 2014-2020

Axa prioritară 1, Acțiunea 1.1.4

6,657,632.13 6,657,632.13
Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru produse HNV pomicol

 

16.08.2017-

15.05.2020

PNDR 2014-2020

Măsura 16, Submăsura 16.4

453,877.00 453,877.00
Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru produse HNV agricol

 

24.08.2017-

22.05.2020

 

PNDR 2014-2020

 Măsura 16, Submăsura 16.4

452,542.83 452,542.83
Centrul de învățare Științele Vieții (CIS-V) 2017-2020 ROSE Apel competitiv

Centre de învățare

905,000.00 905,000.00
Learn2Do4Entrepreneurship 12.01.2018-

11.01.2021

POCU 2014-2020

Axa priotară 3, Obiectiv specific 3.7

13,071,624.90 653,497.56
Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru produse apicole 26.02.2018-

26.11.2020

PNDR 2014-2020 

Măsura 16, Submăsura 16.4

513,487.27 476,632.27
Start Up Plus în Nord-Vest 15.03.2018-

14.03.2021

POCU 2014-2020

Axa priotară 3, Obiectiv specific 3.7

18,671,247.71 3,581,048.83
Formare profesională pentru fermierii din județul Bistrița-Năsăud 18.04.2018-

17.11.2018

PNDR 2014-2020

Măsura 1, Submăsura 1.1

395,439.57 90,598.74
Formare profesională pentru fermierii din județul Satu-Mare 18.04.2018-

17.11.2018

PNDR 2014-2020

Măsura 1, Submăsura 1.1

395,439.57 65,209.74
Formare profesională pentru fermierii din județul Sălaj 18.04.2018-

17.11.2018

PNDR 2014-2020

Măsura 1, Submăsura 1.1

395,439.57 65,209.74
Promovarea echității sociale și facilitarea accesului la un învățământ superior de calitate în vederea asigurării incluziunii sociale a tinerilor din mediile defavorizate la USAMV Cluj-Napoca 07.05.2018-

15.12.2018

FDI 2018

Domeniul 1

220,000.00 220,000.00
Internaționalizarea campusului USAMV Cluj-Napoca 07.05.2018-

15.12.2018

FDI 2018

Domeniul 2

378,000.00 378,000.00
Dezvoltarea bazei materiale și îmbunătățirea calității activităților didactice și de practică ale studenților la Stațiunea Cojocna 07.05.2018-

15.12.2018

FDI 2018

Domeniul 3

450,000.00 450,000.00
Dobândirea competențelor necesare de către studenți în raport cu cerințele eticii și deontologiei academice și științifice și reforma curriculei universitare 07.05.2018-

15.12.2018

FDI 2018

Domeniul 5

137,550.00 137,550.00
Susținerea cercetării de excelență în USAMV Cluj-Napoca 07.05.2018-

15.12.2018

FDI 2018

Domeniul 6

306,600.00 306,600.00
Obținerea unui produs alimentar, de tip supliment, pe substrat natural de Apium graveolens L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și vitamine, în scopul îmbunătățirii calității vieții 30.05.2018-

29.05.2023

 

POC 2014-2020

 Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3

5,819,355.75 3,388,226.40
Optimizarea nutrițională a produselor alimentare pe bază de struguri și fructe de pădure, prin îmbogățire cu resveratrol, în scopul intensificării aportului de antioxidanți în alimentație 30.05.2018-

29.05.2023

 

POC 2014-2020

 Axa prioritară 1, Acțiunea 1.2.3

5,819,355.75 3,388,226.40
HeadStart 02.10.2018-

01.10.2020

POCU 2014-2020

 Axa prioritară 6, Obiectiv specific 6.13

2,217,970.48 1,385,350.93
Modernizare infrastructura educationala “Hoia” pentru desfasurarea activitatilor didactice si practice destinate invatamantului agricol 01.11.2017-

31.10.2020

POR 2014-2020

 Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.3

29,950,660.82 29,950,660.82
Evaluarea bunăstării salmonidelor din păstrăvăriile românesti în contextul creșterii calității și a productivității acestora 23.01.2019-

23.07.2020

 

POPAM 2014-2020

PU 2, Obiectiv specific 2.4

Măsura M II.12

307,452.00 307,452.00
Educație și formare competitivă pe piața muncii – EduForm 08.02.2019-

07.08.2021

 

POCU 2014-2020

Axa prioritară 6

Obiective specifice 6.7, 6.9, 6.10

5,845,294.54 4,954,366.54
Completarea  nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE 01.05.2018-

30.04.2021

 

POIM 2014-2020

Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.1

63,656,968.05 1,579,435.34
Horticultura – creativitate, pasiune și carieră 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-PV – Competitive

280,206.00 280,206.00
Agrocamp – punte în tranziția de la ciclul liceal la învățământul terțiar universitar – LIC-UNI 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-PV – Competitive

279,000.00 279,000.00
Școala de vară – Știința alimentelor – FANFOOD 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-PV – Competitive

279,000.00 279,000.00
Program de vară pentru orientarea elevilor din Rgeiunea de Nord-Vest ca viitori studenți – PROVIS 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-PV – Competitive

273,000.00 273,000.00
Junior Veterinry Summer Camp în Cluj Napoca 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-PV – Competitive

279,000.00 279,000.00
Măsuri de incluziune socială și acces egal pe piața muncii prin armonizarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii 13.05.2019-

13.12.2019

FDI 2019, Domeniul 1 460,000.00 460,000.00
Creșterea vizibilității și atractivității internaționale a USAMV Cluj-Napoca 13.05.2019-

13.12.2019

 

FDI 2019, Domeniul 2 349,600.00 349,600.00
Dezvoltarea și eficientizarea activității Stațiunii Didactice Experimentale în vederea creșterii calității activității didactice și practice 13.05.2019-

13.12.2019

FDI 2019Domeniul 3 490,000.00 490,000.00
Susținerea antreprenoriatului studențesc într-o universitate antreprenorială 13.05.2019-

13.12.2019

 

FDI 2019Domeniul 4 143,750.00 143,750.00
Măsuri de îmbunătățire a calității activității didactice, promovarea eticii și a deontologiei  academice la USAMV Cluj-Napoca 13.05.2019-

13.12.2019

FDI 2019Domeniul 5 328,325.00 328,325.00
Creșterea vizibilității cercetării de excelență din USAMV Cluj-Napoca 13.05.2019-

13.12.2019

 

FDI 2019Domeniul 6 331,200.00 331,200.00
CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelenta, Oportunitate! 31.05.2019-

30.05.2021

 

POCU 2014-2020

Axa prioritară 6

Obiective specifice 6.7, 6.9, 6.10

4,388,499.00 2,509,382.03
Academia Cercetătorilor Antreprenori în Medicină 27.06.2019-

26.06.2022

 

POCU 2014-2020

Axa prioritară 6, Obiectiv specific 6.13

6,919,784.40 817,971.00
Crearea unui centru de consultanţă pentru consilierea beneficiarilor în vederea atingerii standardelor de sănătate şi siguranţă ale peştilor în regiunea de Nord-Vest a României 10.09.2019-

10.03.2020

 

POPAM 2014-2020

PU 2, Obiectiv specific 2.1

Măsura M II.5a

851,395.77 851,395.77
Reducerea abandonului studenților din cadrul STA prin programe remediale și activități de îndrumare specifice 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-Necompetitive

348,000.00 348,000.00
Construire imobil D+P+3E – centru de transfer tehnologic “CTT-BIOTECH” 01.10.2017-

31.10.2022

POR 2014-2020

Axa prioritară 1, Obiectiv specific 1.1 Operațiunea A

23,861,385.62

 

23,861,385.62

 

Construire centru de transfer tehnologic în nutriție și patologie comparată „COMPAC” 01.10.2018-

31.05.2022

POR 2014-2020

Axa prioritară 1, Obiectiv specific 1.1 Operațiunea A

22,281,000.00 22,281,000.00
Reducerea riscului de abandon al studenților din Facultatea de Agricultură Cluj-Napoca prin măsuri de prevenire și suport pentru finalizarea studiilor de licență 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-Necompetitive

700,515.00 700,515.00
Prevenirea și reducerea riscului de abandon a studenților  Facultății de Horticultură Cluj-Napoca prin programe remediale și de consiliere 2019-2022 ROSE

Schema de Granturi SGU-Necompetitive

700,515.00 700,515.00

 

 

Skip to content