Doctorat

Calendar admitere   2021 | Locuri scoase la concurs 2021 | Teme scoase la concurs SAI | Teme scoase la concurs MV |

 

Calendar admitere   2020 | Locuri scoase la concurs 2020 | Teme scoase la concurs SAI | Teme scoase la concurs MV |
Rezultate admitere septembrie 2020 – Etapa 1 SDMV
Rezultate admitere spetembrie 2020 – Etapa 1 SDSAI

Rezultate admitere septembrie 2020 – Etapa 2 SDMV
Rezultate admitere spetembrie 2020 – Etapa 2 SDSAI

Lista finală a candidaților admiși după glisare va fi afișată mâine, 01.10.2020 la ora 13.  
Contestațiile se pot depune în data de 01.10.2020 în intervalul orar 13-15.
Candidații admiși în urma glisării pot semna contractele de studii în data de  01.10.2020 în intervalul orar 15-17.  

Perioada de înscriere la doctorat – Etapa 2 – s-a prelungit până în data de 30.09.2020 ora 11. Rezultatele pentru această etapă vor fi afișate în data de 30.09.2020 ora 18.
 
Rezultate FINALE admitere septembrie 2020 SDMV
Rezultate FINALE admitere septembrie 2020  SDSAI  
 

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie al 3-lea ciclu al studiilor universitare oferite în cadrul universităţii noastre şi permit obţinerea titlului de doctor şi a unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).

Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV CN) este o universitate care şi-a asumat misiunea de cercetare avansată şi educaţie, dezvoltarea studiilor doctorale fiind o componentă importantă a acestei strategii.

In USAMV CN se desfăşoară studii doctorale numai pentru doctorat ştiinţific, centrat pe învăţarea prin cercetare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în cercetare-dezvoltare şi inovare; doctoratul ştiinţific este o condiţie pentru cariera profesională în învăţământul superior şi cercetare.

USAMV CN este acreditată ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) cu două  şcoli doctorale: Şcoala Doctorală de Ştiinţe Agricole Inginereşti şi Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară. În cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Agricole Inginereşti, se organizează şi se desfăşoară studii universitare de doctorat în domeniile:  Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii, Inginerie si Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală.  În cadrul Şcolii Doctorale de Medicină Veterinară funcţionează un singur domeniu de doctorat, Medicină Veterinară.  Studiile doctorale se organizează la formele cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, iar anual se organizează admitere, în condiţiile legii, atât pentru locurile bugetate cât şi pentru cele în regim cu taxă sau finanţate din alte surse.

IOSUD este condusă de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit CSUD.

Directorul CSUD este asimilat funcţiei de prorector.

Secretariat:
Rodica Oana
Tel: 0264-596384 int. 403
email: rodica.oana@usamvcluj.ro