Transport Local

ANUNȚ

 

Conform prevederilor art. 128 din Legea nr.199 din 4 iulie 2023, aliniatul (3), studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru această categorie de transport.

Începând cu data de 01.11.2023, studenții/masteranzii/doctoranzii interesați să-și deconteze 90% din valoarea abonamentului de transport local tip student cu 120 călătorii emis de CTP Cluj Napoca, vor completa o cerere accesând următorul link:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7MXMx_3JgEd3LzOl2WQytX-BNBwSCllseCS7mfVnSMNMHqQ/viewform

 

Sumele de bani vor fi restituite doar prin transfer bancar în contul studentului/masterandului/ doctorantului.

 

 

     Prorector cu activități sociale și studențești,                   Director Direcția Socială

   Prof.dr.  Adrian Macri                                                      Humeniuc Paula

Skip to content