Editura AcademicPres

Șef birou Editură – Ing. Lucian Andrei
telefon: 0745-261.397; email:  eap@usamvcluj.ro

Ing. Bogdan HOSTIUC
telefon: 0755-931.686; email: bogdan.hostiuc@usamvcluj.roEditura AcademicPres (EAP) are ca obiectiv principal sprijinirea activității didactice și științifice din USAMV Cluj-Napoca, prin: editarea de cursuri, caiete de lucrări practice, manuale, tratate, mono­grafii, reviste de specialitate, etc. necesare procesului de învățământ și de cercetare științifică din universitate. În funcție de posibilitățile editurii și solicitările existente, editează diverse lucrări pentru terți.

În vederea tipăririi şi editării de carte, autorii trebuie să predea lucrările în forma finală, în format electronic (fișiere de tip doc, docx, pdf).

EAP asigură:

  • Atribuirea codurilor internațio­nale de standardizare a cărților – ISBN și a publicațiilor în serie – ISSN;
  • Obținerea Descrierii CIP a Bibliotecii Naționale a României;
  • Trimiterea materialelor (operelor) cu titlu de depozit legal la Biblioteca Națională a României și la Biblioteca Județeană Cluj.


EAP este dotată cu o tipografie digitală modernă, care execută lucrări de o înaltă calitate grafică, color sau alb-negru, pe diferite dotată cu:

  • Presă digitală XEROX D125 – echipament de print digital alb-negru, cu productivitate mare și calitate ridicată a printului (rezoluție maximă de imprimare 2400x2400dpi);
  • Presă digitală XEROX Versant 180 Press – echipament de print digital color și alb-negru, cu productivitate mare și calitate ridicată a printului (rezoluție maximă de imprimare 2400x2400dpi);
  • Broșator cu termoclei;
  • Ghilotină electrică 72cm;
  • Echipamente de personalizat CD/DVD, echipamente și dispozitive pentru finisări tipografice.

Editura AcademicPres (EAP) funcţionează în cadrul Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pe baza Hotărârii Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 16.02.2022, conform Regulamentului de organizare și funcționare a editurii AcademicPres Cluj-Napoca (RU32)