Raportul Rectorului

Conform prevederilor art. 19, alin (1) al Legii Învățământului Superior nr. 199/2023,  rectorul universității are obligaţia să prezinte anual, cel târziu până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, un raport privind starea instituţiei de învăţământ superior. Raportul este dezbătut în senat şi este făcut public pe site-ul instituţiei de învăţământ superior şi este transmis tuturor părţilor interesate. Acest raport include cel puţin:
a) situaţia financiară a instituţiei de învăţământ superior, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;
b) situaţia fiecărui program de studii;
c) situaţia personalului instituţiei de învăţământ superior;
d) rezultatele activităţilor de cercetare;
e) situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul instituţiei de învăţământ superior;
f) situaţia respectării eticii şi deontologiei universitare şi a eticii activităţilor de cercetare;
g) situaţia posturilor vacante;
h) situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor din promoţiile precedente;
i) analiza implementării planului operaţional anual pentru anul calendaristic precedent.

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2023 (Raportul Decanului 2023 – Facultatea de Agricultură , Raportul Decanului 2023– Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală,  Raportul Decanului 2023 Facultatea de Silvicultură și Cadastru, Raportul Decanului 2023 – Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor , Raportul Decanului 2023 – Facultatea de Medicină Veterinară , Raportul Decanului 2023 – Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2022 (Raportul Decanului 2022 – Facultatea de AgriculturăRaportul Decanului 2022– Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală,  Raportul Decanului 2022 Facultatea de Silvicultură și CadastruRaportul Decanului 2022 – Facultatea de Știința și Tehnologia AlimentelorRaportul Decanului 2022 – Facultatea de Medicină VeterinarăRaportul Decanului 2022 – Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2021 (Raportul Decanului 2021 – Facultatea de AgriculturăRaportul Decanului 2021 – Facultatea de HorticulturăRaport SDE 2021 – Stațiunea de Cercetări HorticoleRaport SDE 2021 – Stațiunea viticolă Vinea Apoldia MaiorRaportul Decanului 2021 – Facultatea de Știința și Tehnologia AlimentelorRaportul Decanului 2021 – Facultatea de Medicină VeterinarăRaportul Decanului 2021 – Facultatea de Zootehnie și BiotehnologiiRaport SDE 2021 – Cojocna)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2020 (Raport decan – Facultatea de Agricultură, Raport decan – Facultatea de Horticultură, Raport decan – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Raport decan – Facultatea de Medicină Veterinară, Raport decan – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2019 (Raport decan – Facultatea de Agricultură, Raport decan – Facultatea de Horticultură, Raport decan – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Raport decan – Facultatea de Medicină Veterinară, Raport decan – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2018 (Raport decan – Facultatea de AgriculturăRaport decan – Facultatea de HorticulturăRaport decan – Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Raport decan – Facultatea de Medicină Veterinară, Raport decan – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Raportare Statistica 1.10.2018)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2017 (Raport decan – Facultatea de Agricultură, Raport decan – Facultatea de HorticulturăRaport decan – Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiRaport decan – Facultatea de Medicină VeterinarăRaport decan – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia AlimentelorNumăr studenţi fizici raportaţi la minister la 1.10.2017Situaţia programelor de studiu 1.10.2017Situaţia posturi didactice, didactic auxiliar şi de cercetare 1.10.2017Structura de personal la 1.10.2017Bilanţ 31.21.2017Raportul Departamentului de Asigurarea Calităţii)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2016 (Raport decan – Facultatea de AgriculturăRaport decan – Facultatea de HorticulturăRaport decan – Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiRaport decan – Facultatea de Medicină VeterinarăRaport decan – Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Număr studenţi fizici raportaţi la minister la 1.10.2016Situaţia programelor de studiu 1.10.2016, Situaţia posturi didactice, didactic auxiliar şi de cercetare 1.10.2016Structura de personal la 1.10.2016, Bilanţ 31.21.2016, Raportul Departamentului de Asigurarea Calităţii)

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2015
Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2014
Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2013

Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2012
Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2012 [.ppt]
Raport Rector USAMV Cluj-Napoca pe anul 2011

Skip to content