Organizare

Conducerea executivă a universităţii este asigurată de Consiliul de Administrație având ca Președinte Rectorul universității. Consiliul de Administrație are în componența 15 membri: rector, 6 prorectori, director CSUD, 5 decani, director general administrativ și prefectul studenților.

Forul deliberativ este Senatul Universitar, format din 43 persoane, 32 cadre didactice și 11 studenți, care se întâlnesc în sesiuni periodice şi în cadrul unor comisii permanente pentru luarea de decizii. Senatul este condus de Președintele Senatului universitar.

Direcţia Generală Administrativă, coordonează prin personalul existent întreaga activitate administrativă și tehnică, iar Direcția financiar-contabilă activitatea aferentă acesteia. Direcția General Administrativă este condusă de Directorul General Administrativ, iar Direcția financiar-contabilă de Director financiar-contabil.