Secretariat

  Secretar şef universitate
Ing. Teodora Puşcaş
Tel: + 40 374492010, int. 375
E-mail: tpuscas@usamvcluj.ro
Atribuţii: Coordonează activitatea secretariatelor facultăţilor, secretariatului rectorat, secretariat prorectorat, secretariat senat, arhiva şi registratură urmărind aplicarea corectă a legislaţiei specifice privind: admiterea, înmatricularea studenţilor, probleme de învăţământ, probleme studenţeşti, acte de studii, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, arhivarea documentelor, curierat şi registratură
Secretar Senat
Anca Monica Florea

Tel: + 40 374492010, int. 119
E-mail: senat@usamvcluj.ro
Secretar Rectorat
Alexandru Constantin Dinu
Tel: + 0374492010, int. 119
E-mail: rector@usamvcluj.ro 
Secretar Prorectorat
Dr. Sorina Dârjan
Tel: + 40 374492010, int. 159
E-mail: prorectorat@usamvcluj.ro
 

Secretar Birou acte de studiu
Daniela Safta
Anca Popovici
Tel: + 40 374492010, int. 199
E-mail: actestudii@usamvcluj.roanca.popovici@usamvcluj.ro

 
Secretar Doctorat
Rodica Oana
Tel: + 40 374492010, int. 403
E-mail: rodica.oana@usamvcluj.ro
Secretar Doctorat
Andrada Alina Ielciu
Tel: + 40 374492010, int. 403
E-mail: doctorat@usamvcluj.ro
Secretar ID/FR
Florina Vaida
Tel: + 40 374492010, int. 283
E-mail: secretariatidfr@usamvcluj.ro
Facultatea de Agricultură
Aurica Cătinaş
Tel: + 40 374492010, int. 187
E-mail: secretariat.agricultura@usamvcluj.ro
Facultatea de Agricultură
Camelia Racz
Tel: + 40 374492010, int. 187
E-mail: secretariat.agricultura@usamvcluj.ro
Facultatea de Horticultură
Felicia Jugastru
Tel: + 40 374492010, int.117 sau 113
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro
Facultatea de Horticultură
Diana Cătălina Covaciu
Tel: + 40 374492010, int.117
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro
Facultatea de Horticultură
Natalia Lazăr
Tel: + 40 756 013439
E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Laura Gabriela Irimieş
Tel: + 40 374492010, int. 192
E-mail: secretariat.zootehnie@usamvcluj.ro
Facultatea de Medicină Veterinară
Camelia Diana Pop
Tel: + 40 374492010, int. 118
E-mail: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro
Facultatea de Medicină Veterinară
Lucia Mureşan
Tel: + 40 374492010, int. 105
E-mail: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro
Facultatea de Medicină Veterinară
Alexandra-Antonia Cucu
Tel: + 40 374492010, int. 411
E-mail: secretariat.medicinaveterinara@usamvcluj.ro
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Almentelor
Livia Maria Ţicrea
Tel: + 40 374492010, int. 291
E-mail: decanat.sta@usamvcluj.ro
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Almentelor
Carmen Claudia Pop
Tel: + 40 374492010, int. 291
E-mail: decanat.sta@usamvcluj.ro