Calendar licență – disertație

LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2022

Facultatea de Agricultură

04. 07. 2022 – 08. 07. 2022

 • Agricultură
 • Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară
 • Montanologie
 • Biologie
 • Ingineria mediului

Facultatea de Horticultură

Horticultură: 27.06-28.06.2022 ora 9

Peisagistică: 29.06-30.06.2022 ora 9

Silvicultură: 28.06-30.06.2022 ora 9

Ingineria și managementul afacerilor agricole: 27.06-28.06.2022 ora 9
Ingineria și managementul in alimentatie publica si agroturism: 27.06-28.06.2022 ora 9
Inginerie şi management în industria turismului: 27.06-28.06.2022 ora 9

Măsurători terestre şi cadastru: 27.06-28.06.2022 ora 9

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Calendarul examenului de licență iulie 2022

Examen de finalizare a studiilor de licență: 11-16 iulie 2022

Data limita de predare a proiectului de diploma: 1 iulie 2022

 • Zootehnie 
 • Piscicultură şi acvacultură 
 • Biotehnologii agricole 
 • Biotehnologii medical-veterinare 
 • Biotehnologii pentru industria alimentară 

Facultatea de Medicină Veterinară

Calendarul examenului de licență din sesiunea iulie: 11 – 15 iulie 2022.

 • Medicină veterinară
 • Medicină veterinară (limba engleză)
 • Medicină veterinară (limba franceză)

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Calendarul examenului de licență din sesiunea iulie: 4 – 8 iulie 2022.

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Ingineria produselor alimentare
 • Tehnologia prelucrării produselor agricole

 

DISERTAȚIE – SESIUNEA IULIE 2022

Facultatea de Agricultură

11.07.2022 – 15.07.2022

 • Agricultură organică
 • Managementul resurselor naturale şi agroturistice
 • Dezvoltare rurală
 • Protecţie plantelor
 • Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară (în limba franceză)
 • Biologia agroecosistemelor
 • Protecţia sistemelor naturale şi antropice

Facultatea de Horticultură

Managementul producţiei horticole în climat controlat: 08.06.2022 – ora 13

Ştiinţe horticole: 06.06.2022 – ora 13

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi: 08.06.2022 – ora 9

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor: 10.06.2022 – ora 10

Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate: 06.06.2022 – ora 9

Managementul ecosistemelor forestiere: 7.06-8.06.2022 – ora 9

Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere: 7.06-8.06.2022 – ora 9

Sisteme de monitorizare și cadastru: 14.06.2022 – ora 9

Agribusiness (în limba engleză): 06.06.2022 – ora 9

Management în dezvoltare rurală și agroturism: 06.06.2022 – ora 9

Biodiversitate și Bioconservare: 10.06.2022 – ora 10

 

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură

 • Susținerea lucrărilor de disertație: 11-16 iulie 2022

Managementul calităţii produselor de origine animalieră

 • Susținerea lucrărilor de disertație: 11-16 iulie 2022

Biotehnologii aplicate

 • Susținerea lucrărilor de disertație:  11-16 iulie 2022

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food quality management)

 • Susținerea lucrărilor de disertație: 

Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare

 • Susținerea lucrărilor de disertație: 

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

 • Susținerea lucrărilor de disertație: 

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară

 • Susținerea lucrărilor de disertație: 

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară /Gastronomy, nutrition and dietetics

 • Susținerea lucrărilor de disertație: