Calendar licență – disertație

Facultatea de Agricultură

05.07. 2021- 09. 07.2021

 • Agricultură
 • Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară
 • Montanologie
 • Biologie
 • Ingineria mediului

Facultatea de Horticultură

Horticultură

 • Proba scrisă: luni, 05.07.2021, ora 09:00-12:00
 • Susținerea lucrărilor de licență: luni, 05.07.2021, ora 14:00-18:00; marți, 06.07.2021, ora 09:00-18:00

Peisagistică

 • Proba scrisă: miercuri, 07.07.2021, ora 09:00-12:00
 • Susținerea lucrărilor de licență: miercuri, 07.07.2021, ora 14:00-18:00; joi, 08.07.2021, ora 09:00-18:00

Silvicultură

 • Proba scrisă: marți, 06.07.2021, ora 09:00-12:00
 • Susținerea lucrărilor de licență: marți 06.07.2021, ora 14:00-18:00; miercuri 07.07.2021, ora 09:00-18.00; joi 08.07.2021, ora 09:00-18:00

Ingineria și managementul afacerilor agricole
Ingineria și managementul in alimentatie publica si agroturism
Inginerie şi management în industria turismului

 • Proba scrisă: luni, 05.07.2021, ora 09:00-12:00
 • Susținerea lucrărilor de licență: luni, 05.07.2021, ora 14:00-20:00; marți, 06.07.2021, ora 08:00-20:00

Măsurători terestre şi cadastru

 • Proba scrisă: luni, 05.07.2021, ora 09:00-12:00
 • Susținerea lucrărilor de diplomă: luni, 05.07.2021, ora 14:00-20:00; marți, 06.07.2021, ora 08:00-20:00

Biodiversitate și Bioconservare

 • Sustinere examen în data de 17.06.2021, ora 10:00

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

 • Zootehnie 12.07-15.07
 • Piscicultură şi acvacultură 13.07, 15.07
 • Biotehnologii agricole 13.07, 15.07
 • Biotehnologii medical-veterinare 13.07, 15.07
 • Biotehnologii pentru industria alimentară 12.07, 14.07

Facultatea de Medicină Veterinară

12.07.2021 – 16.07.2021

 • Medicină veterinară
 • Medicină veterinară (limba engleză)
 • Medicină veterinară (limba franceză)

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

12.07.2021-14.07.2020

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Ingineria produselor alimentare
 • Tehnologia prelucrării produselor agricole

 

DISERTAȚIE – SESIUNEA IUNIE-IULIE 2021

Facultatea de Agricultură

28.06.2021 – 02.07.2021

 • Agricultură organică
 • Managementul resurselor naturale şi agroturistice
 • Dezvoltare rurală
 • Protecţie plantelor
 • Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară (în limba franceză)
 • Biologia agroecosistemelor
 • Protecţia sistemelor naturale şi antropice

Facultatea de Horticultură

Managementul producţiei horticole în climat controlat

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021, ora 12:00

Ştiinţe horticole

 • Susținerea lucrărilor de disertație: miercuri 16.06.2021, ora 12:00

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

 • Susținerea lucrărilor de disertație: miercuri 16.06.2021, ora 10:00
 • Biodiversitate şi bioconservare

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

 • Susținerea lucrărilor de disertație: vineri 18.06.2021, ora 10:00

Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate

 • Susținerea lucrărilor de disertație: joi 17.06.2021, ora 10:00

Managementul ecosistemelor forestiere

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00; miercuri 16.06.2021, ora 09:00

Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00; miercuri 16.06.2021, ora 09:00

Sisteme de monitorizare și cadastru

 • Susținerea lucrărilor de disertație: luni 14.06.2021 ora 09:00

Agribusiness (în limba engleză)

 • Susținerea lucrărilor de disertație: luni 14.06.2021 ora 08:00

Management în dezvoltare rurală și agroturism

 • Susținerea lucrărilor de disertație: luni 14.06.2021 ora 08:00

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură

 • Susținerea lucrărilor de disertație: vineri 16.07.2021 ora

Managementul calităţii produselor de origine animalieră

 • Susținerea lucrărilor de disertație: vineri 16.07.2021 ora

Biotehnologii aplicate

 • Susținerea lucrărilor de disertație: vineri 16.07.2021 ora

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Managementul calităţii alimentelor (în limba engleză – Food quality management)

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00

Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00

Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară /Gastronomy, nutrition and dietetics

 • Susținerea lucrărilor de disertație: marți 15.06.2021 ora 09:00