Învățământ

Structura anului universitar

Ghid de redactare a Lucrărilor de licență

Link

Codul drepturilor și obligațiilor studenților

Link    

Consultare situații școlare

Pentru a va accesa conturile de Intranet vă rugăm sa folosiți link-ul

https://intranet.usamvcluj.ro/

Evaluarea activității didactice de către studenți

Anunț 

Modele – contracte de studii

Licență și master
Licentă – engleză
Învățământ la distantă
Doctorat