Învățământ

Structura anului universitar 2024-2025

Structura anului universitar 2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul studentului – link

Ghid de redactare a Lucrărilor de licență

Facultatea de Agricultură – link

Facultatea de Horticultură – link

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii – link

Facultatea de Medicină Veterinară – link

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor – link

Codul drepturilor și obligațiilor studenților

Link    

Consultare situații școlare

Pentru a va accesa conturile de Intranet vă rugăm sa folosiți link-ul

https://intranet.usamvcluj.ro/

Evaluarea activității didactice de către studenți

Anunț 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content