Curs postuniversitar, Nivel I

ÎN ATENŢIA ABSOLVENȚILOR

 

CURS POST-UNIVERSITAR

NIVEL I – DPPD

       DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, organizează în anul universitar 2022-2023, cursul postuniversitar  intitulat „Program de formare psihopedagogică Nivel I”, care acordă abolvenților de studii universitare dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul antepreșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului  (Conform O.M. nr. 4139/29.06.2022).

Cursul postuniversitar Nivel I va începe din data de 14.10.2022.

            Înscrierea la acest program se va face în două etape:

 • Etapa I – în perioada 01.08. – 30.09.2022 – electronic prin trimiterea unui mesaj în care să fie specificat: facultatea și specializarea diplomei de licență absolvite, la adresa de e-mail: [email protected];
 • Etapa II în perioada 01.10 – 12.10.2022 – la sediul DPPD din cadrul USAMV Cluj-Napoca, confirmarea înscrierii prin depunerea dosarului de înscriere care va cuprinde:
 • certificatul de naștere și cel de căsătorie (dacă este cazul) în copie și original (pentru certificare);
 • copie după cartea de identitate;
 • diploma de licență copie și original (pentru certificare);
 • foaie matricolă/supliment la diplomă de licență sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul universitar, copie și original (pentru certificare);
 • certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • dosar plic pe care se trece: numele și prenumele, adresa de mail.

 

Taxa de școlarizare este în valoare de 900 lei.

Candidații înscriși vor primi informații despre:

 • data susținerii interviului de admitere;
 • perioada și programul de desfășurare a cursului;
 • materialele aferente activităților de curs și seminar.