Facultăţi

Programele de studii din cadrul USAMV Cluj-Napoca funcţionează, începând cu anul universitar 2005-2006, pe structura ciclurilor de studii stabilită de Procesul Bologna. Oferta educaţională a USAMV  Cluj-Napoca se bazează pe cele trei cicluri de studii:
licenţă
master 
doctorat

Skip to content