Departamentul pentru pregătirea personalui didactic

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este parte componentă a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, având ca scop pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice prin învăţământ universitar şi postuniversitar. Activităţile DPPD urmăresc crearea unui mediu stimulativ pentru formare prin oferirea unor cursuri şi seminarii flexibile şi diverse ca informaţie.

DPPD promovează activităţi de cercetare pedagogică, bazate pe proiecte proprii sau în colaborare cu alţi parteneri instituţionali interni şi internaţionali.

Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice. Certificarea pentru profesia didactică se poate obţine pe două niveluri, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4139 din 29.06.2022:

  • Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  • Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învăţământului preuniversitar,

DPPD asigură următoarele programe de studii:

Programul de studii psihopedagogice în vederea obţinerii Nivelului I şi a Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, realizat prin:

  • învăţământ universitar pentru obţinerea Nivelului I de certificare;
  • cursuri postuniversitare pentru obţinerea Nivelului  I şi a Nivelului II de certificare.

Programe şi activităţi de formare continuă şi de evoluţie în profesia didactică, realizate prin cursuri de pregătire în vederea susţinerii examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Personal

Director D.P.P.D.
Conf. dr. Ioana Roman
email: ioana.roman@usamvcluj.ro

Cadre Didactice

Conf dr. Ioana Roman – DIRECTOR DPPD

Competenţe: Didactica specialităţii, I.A.C., Practică pedagogică

email: ioana.roman@usamvcluj.ro

Prof. univ. dr. Ionel Papuc

Competenţe: Psihologie educaţională, Management educaţional

email:ionel.papuc@usamvcluj.ro

Prof. univ. dr. Marian Mihaiu

Competenţe: Proiectarea şi Managementul programelor educaţionale, Practică Pedagogică

email:marian.mihaiu@usamvcluj.ro

Conf dr. Alina Narcisa Crișan

Competenţe: Pedagogie I, Pedagogie II, Educaţia adulţilor, Managementul calității

email:alina.crisan@usamvcluj.ro

Lector dr. Tunde Giurgiuman

Competenţe: Comunicare, Management educational,  Practică pedagogică

email:tunde.giurgiuman@usamvcluj.ro

Lector dr. Mirela Fărăgău

Competenţe: Didactica specialităţii, Didactica universitară, Practică pedagogică

email:mirela.faragau@usamvcluj.ro

   
Cadre didactice asociate

 

Lector dr Ramona Nicoleta Buzgar

Competenţe: Psihologia educației

email:ramona.buzgar@usamvcluj.ro

Dr. Sorina Dârjan

Competenţe: Comunicare, Consiliere in carieră

email:sorina.darjan@usamvcluj.ro

 

Dr. Adela-Simina Câmpan

Competențe: Pedagogie I, Pedagogie II

 

Dr. Alexandra Călugăr

Competențe: Psihologia educației

 

Secretariat DPPD

Camelia Alămorean 

email:camelia.alamorean@usamvcluj.ro
dppd@usamvcluj.ro

Skip to content