Măsuri preventive

Măsuri preventive

Comisia de Etică este garantul promovării, diseminării și aplicării Codului de Etică și Deontologie Universitară, ghidul de integritate academică ce contribuie la formarea și menținerea unui mediu universitar bazat pe competență, competiție și cooperare.

Pentru prevenirea plagiatului, Comisia de Etică universitară vă recomandă utilizarea soft-urilor gratuite, de exemplu “detectareplagiat.ro“  sau utilizarea oricăror programe sau softuri pe care dumneavoastră le considerați eficiente.

La nivelul universității, încă din anul 2014 a fost achiziționat soft-ul antiplagiat licențiat http://www.plagiarism-detector.com, iar din anul 2019 s-a cumpărat licență pentru programul  “Sistemantiplagiat” (https://sistemantiplagiat.ro/), soft utilizat şi agreat de majoritatea marilor universități și institute de cercetare din țară, dar și de peste 400 de instituții la nivel internațional. Acest soft este recunoscut inclusiv de CNATDCU conform OMEN 5229/2020.

În cadrul Universității noastre Prorectoratul cu cercetarea, Prodecanii cu cercetarea, respectiv Secretariatul școlilor doctorale dispun de licențe prin care asigură verificarea lucrărilor pentru care primesc solicitări (lucrări de licență/disertație/doctorat, cărți științifice sau materiale didactice, articole științifice).  

Preşedinte Comisia de etică,
Prof. dr. Sorin Vâtcă

Skip to content