Consiliul Consultativ

Consiliul consultativ cu rol consultativ, are misiunea de a dezvolta participarea USAMVCN  la viaţa comunităţii, propunând parteneriate cu mediul economic social şi cultural. Consiliul propune politici de marketing şi monitorizează periodic implementarea lor.

Consiliul consultativ are următoarele atribuţii: identifică oportunităţile de parteneriat şi avizează contractele de parteneriat ale universităţii cu agenţii economici, lideri in domeniul lor de activitate, pentru obţinerea de sponsorizări, burse şi locuri de practică; avizează contractele de asociere ale universităţii cu autorităţile publice locale şi mediul economic privat in scopul obţinerii de venituri extrabugetare; promovează implicarea membrilor comisiei în procesul didactic, prin suţinerea de prelegeri în faţa studenţilor legate de reuşita lor in afaceri;  obţinerea feed-back-urilor de la agenţii economici, referitor la necesităţile de pe piaţa muncii, la care domeniile educaţional şi al cercetării trebuie să găsească soluţii;

Membrii Consiliului Consultativ:

Prof.Dr. Adrian Oros – Prorector – Preşedinte

E-mail: adrian.oros@usamvcluj.ro 

Decan Facultatea de Agricultură

Prof.Dr. Roxana Vidican
Tel: + 40 264 596384, int. 174
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: roxana.vidican@usamvcluj.ro

Decan Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală

Prof. dr. Mugurel JITEA
Tel: + 40 264 596384, int. 379
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: mjitea@usamvcluj.ro

Decan Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii 

Prof.Dr. Daniel Dezmirean
Tel: + 40 264 596384, int. 202
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: ddezmirean@usamvcluj.ro

Decan Facultatea de Medicină Veterinară

Prof.Dr. Nicodim Fiț
Tel: + 40 264 596384, int. 163
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: nfit@usamvcluj.ro

Decan Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Prof.Dr. Elena Mudura
Tel: + 40 264 596384, int. 230
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: elena.mudura@usamvcluj.ro

Decan Facultatea de Silvicultură şi Cadastru

Prof.Dr. Tudor Sălăgean

Tel: +40-374-492.010, int. 155
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: tudor.salagean@usamvcluj.ro    

Colaboratori din meniul economic

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Agronomie – vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Horticol– vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Zootehnic– vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Medicină Veterinară– vezi lista

Lista cu persoanele din mediul economic în domeniul Știința și Tehnologia Alimentelor – vezi lista

Mediul economic- Consiliul consultative

Skip to content