Stațiunea de Cercetare Horticolă

Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca din cadrul Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unitate de cercetare de un prestigiu unanim recunoscut, a fost înfiinţată în luna iunie a anului 1953. În prezent, stațiunea are în administrare o suprafață de 164 de hectare și 191 de hectare în folosință.

Activitatea complexă de cercetare ştiinţifică a acoperit, încă de la înfiinţare, toate domeniile horticulturii: pomicultură, floricultură, dendrologie şi arhitectură peisageră, legumicultură, viticultură, culturi de ţesuturi in vitro, protecţia plantelor, biochimie, agrochimie, fiziologie şi agrometeorologie.

Pe suprafaţa existentă, sunt amplasate câmpuri de experienţă la speciile măr (Malus domestica sp.), păr (Pyrus communis sp.), prun (Prunus domestica sp.), cireş (Prunus avium sp.), vişin (Prunus cerasus sp.), coacăz alb (Ribes rubrum ”White Grape”), coacăz roşu (Ribes rubrum), coacăz negru (Ribes nigrum), zmeur (Rubus idaeus), mur (Rubus fruticosus), agriş (Ribes uva-crispa), căpşun (Fragaria x ananassa sp.), dendrologice ornamentale, de conifere şi foioase, trandafir, specii legumicole şi floricole. Rezultatele importante ale stațiunii sunt evidenţiate prin numărul mare de soiuri omologate începând cu anul anul 1953. În total s-au omologat 183 de soiuri de specii pomicole și floricole dintre care 67 s-au omologat după anul 1990 la speciile măr (Aromat de vară, Estival, Auriu de Cluj, Precoce de Ardeal, Roșu de Cluj), păr (Doina, Ina estival, Jubileu, Napoca, Roșioară de Cluj), trandafir (Candy rose, Cristiana, Rosadora), gladiole, gerbera, cireş şi viţă de vie.

Materialul horticol existent cuprinde fond naţional de germoplasmă, depozitar de soiuri, foarte valoroase, pentru care România este apreciată în programe internaţionale de menţinere de fond de germoplasmă, cum este programul SAVE în parteneriat cu Banca de Gene Suceava.

În staţiune s-au pus la punct peste 140 de tehnologii  de cultură, iar în cadrul laboratorului de biotehnologii horticole s-au perfectat opt tehnologii de înmulţire in vitro.

Soiurile omologate în staţiune au fost premiate în cadrul saloanelor internaţionale de inventică.

În prezent staţiunea funcţionează în baza legii 45/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aplicată prin HG 881/2015, sub denumirea de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca- Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca (USAMV-SCH Cluj-Napoca), fiind integrată în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 

Activitatea generală de cercetare ştiinţifică este axată pe experienţe privind :

  • Menţinerea şi sporirea biodiversităţii genetice din cadrul Staţiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj în vederea îmbunătăţirii calităţii şi rezistenţei genetice la factorii biotici şi abiotici a sortimentelor de pomi, arbuşti fructiferi, specii dendrologice, trandafiri, specii floricole, legumicole, specifice zonei de cultură;
  • Diversificarea sortimentului de pomi, arbuşti fructiferi, specii dendrologice, trandafiri, specii floricole şi legumicole prin activitatea de ameliorare şi creare de noi soiuri;
  • Introducerea în catalogul european oficial a soiurilor valoroase;
  • Obţinerea de material săditor de calitate ridicată conform standardelor europene;
  • Identificarea de compuşi biologic activi valoroşi pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a consumatorilor şi a celor cu activitate repelentă care să permită reducerea tratamentelor cu produse fitosanitare din speciile horticole existente în staţiune;
  • Promovarea de tehnologii prietenoase mediului prin studii şi loturi demonstrative la standarde europene;
  • Promovarea experienţei ştiinţifice acumulate prin colaborarea directă cu departamentele de specialitate din universitate prin implicarea cadrelor didactice şi studenţilor.
veoporngratis.xxx

Studiile dezvoltate de staţiune se fac prin cercetări din fonduri proprii şi/sau prin accesarea tuturor tipurilor de programe de cercetare naționale şi europene, asocierea public privat pe fond de activitate de cercetare, promovarea soiurilor moderne la speciile horticole de interes pentru zona de centru a Transilvaniei.

Integrarea în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a constituit un moment major în existenţa staţiunii, creându-se  cadrul dezvoltării  activităţii de cercetare ştiinţifică la standarde înalte.

 

Activitatea de consultanță și asistență tehnică este concretizată prin:

  • Avizarea de proiecte pentru înființarea plantațiilor pomicole în conformitate cu Legea 348/2003;
  • Recomandări privind sortimentul de soiuri de pomi, arbuști fructiferi, căpșun, trandafiri, plante dendrologice.

Produsele obținute în urma proiectelor de cercetare desfășurate în Stațiunea de Cercetări Horticole sunt valorificate în magazinul pe care aceasta îl deține.

În funcție de sezon, comercializăm material săditor pomicol, dendrologic, legumicol, floricol obținut în procesul de cercetare științifică la specii de măr (Malus domestica sp.), păr (Pyrus communis sp.), prun (Prunus domestica sp.), cireș ( Prunus avium sp.), cais (Prunus armeniaca sp.), piersic (Prunus persica sp.) nuc (Junglans regia), cătină (Hippophae rhamnoides sp.), specii dendrologice ornamentale foioase și conifere, trandafiri din diferite grupe de înflorire, fructe (mere, pere, cireșe, cătină, căpșuni), legume (spanac, ceapă verde, ardei kapia, tomate, vinete, castraveți) și flori (mușcate, crizanteme).