Învățământ

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.
Universitatea militează pentru îmbunătăţirea continuă a conţinutului procesului de învăţământ prin adaptarea permanentă a ofertei de specializări, prin revizuirea planurilor de învăţământ şi a programelor de studiu în concordanţă cu standardele şi perspectivele de dezvoltare naţionale şi mondiale, în domeniile vizate.
Prin studiile de master, doctorat, postdoctorat, specializare prin studii de formare continuă a specialiştilor şi de calificare a fermierilor, prin perfecţionarea personalului didactic preuniversitar şi a personalului academic propriu, universitatea se defineşte ca un participant activ la educaţia pe tot parcursul vieţii şi la reconversia profesională a forţei de muncă.
Prin politicile de recrutare, promovare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi de cercetare proprii, universitatea oferă resursele umane necesare formării profesionale universitare şi postuniversitare, precum şi modele de conduită profesională şi civică.
Prin intermediul membrilor comunităţii sale academice, universitatea este un element activ în elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor educaţionale, de cercetare, de transfer tehnologic şi de ocupare a forţei de muncă la nivel naţional şi internaţional.

Structura anului universitar

Anul universitar se desfăşoară între lunile octombrie şi iunie, fiind împărţit în două semestre. Activităţile specifice includ componenta didactică, sesiunile de examene, sesiunile de restanţe, perioadele de practică şi vacanţele stabilite în funcţie de sărbătorile religioase.

Licenţă

Această formă de învătământ se desfăsoară pe parcursul a 4 ani de studii, conform curriculei de tip Bologna, excepție fiind Specializarea Medicină Veterinară unde studiile se desfășoară pe parcursul a 6 ani.

Masterat

Studiile de mastrat oferă posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele într-un domeniu specific şi de a pregăti studenţii pentru accederea la programele de doctorat.

Doctorat

Studiile universitare de doctorat, denumite pe scurt doctorat, constituie al 3-lea ciclu al studiilor universitare oferite în cadrul universităţii noastre şi permit obţinerea titlului de doctor şi a unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC).

Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV CN) este o universitate care şi-a asumat misiunea de cercetare avansată şi educaţie, dezvoltarea studiilor doctorale fiind o componentă importantă a acestei strategii.