Centrul de Implicare Civică (CIC)

 

Motto: Engage to learn, learn to care

 

 

 

Centrul de Implicare Civică (CIC) a fost înființat în anul 2022, având ca misiune întărirea capacității instituționale de a promova atitudini și abilități prosociale ale studenților și membrilor comunității academice, în direcția dezvoltării lor ca agenți ai schimbării sociale prin responsabilitate și compasiune. CIC se subordonează Rectorului prin Prorectorul responsabil cu activitățile didactice.

 

Obiective:

 • Instituționalizarea strategiei de învățare orientată spre comunitate (Service-Learning), prin care studenților li se oferă posibilități de construire de experiențe de tip serviciu în comunitate, acestea fiind conectate curricular.
 • Contribuirea la realizarea celei de-a treia misiuni a Universității de a deveni o „universitate civică”.
 • Promovarea atitudinilor și competențelor sociale și civice ale studenților, prin acțiuni de creștere a responsabilității și compasiunii față de oameni, animale și mediu.

Activitățile Centrului de Implicare Civică presupun:

 • Oferirea de consultanță cadrelor didactice privind includerea Service-Learning în activitățile lor de învățare/predare, precum și a posibilităților de tranziție dinspre acțiuni și programe de voluntariat spre SL.
 • Implementarea disciplinei transversale Service-Learning de pregătire a studenților pentru achiziția unui set de competențe și atitudini necesare participării acestora în forme de implicare civică.
 • Organizarea unor evenimente de diseminare și formare în domeniul planificării, implementării și evaluării activităților de tip Service-Learning.
 • Colaborarea cu alte centre și departamente din cadrul instituției pentru a crea și menține o bază de date în curs de desfășurare a oportunităților de activități de tip Service-Learning (și alte forme de implicare civică).
 • Documentarea activităților de implicare civică la nivel instituțional în vederea identificării componentelor de SL și a stadiilor de instituționalizare a învățării spre comunitate.
 • Vizibilizarea activităților de implicare civică a studenților și cadrelor didactice, prin includerea acestora în Observatorul European de Service-Learning în Învățământul Universitar.
 • Colectarea de feedback din partea partenerilor cu societatea în ceea ce privește componenta de implicare civică a studenților, în direcția creșterii șanselor de angajabilitate.
 • Accesarea de surse de finanțare pentru susțineara unor activități și programe de învățare spre comunitate.
 • Promovarea ofertei educaționale a USAMV CN prin diferitele activități și programe de învățare spre comunitate ale studenților.
 • Crearea unor activități de mentorat în campus între elevi de liceu și studenți ai USAMV CN, în ceea ce privește adresarea nevoilor societății.
 • Informarea membrilor comunității academice despre oportunități de proiecte, școli de vară, iarnă, conferințe, formări în domeniul implicării civice.
 • Colaborarea cu centre similare la nivel național și internațional.
 • Includerea CIC în rețele Europene și internaționale de implicare civică.

Coordonator centru:

Prof. Univ. Dr. Alina S. Rusu, titular cursuri Etică și Integritate Academică (nivel licență Zootehnie și Biotehnologii), Human Ethology și Animals in Society & Humane Education (nivel master Ethology & Human-Animal Interactions), membru în bordul director al European Association of Service-Learning in Higher Education (EASLHE).

E-mail: alina.rusu@usamvcluj.ro

Cui ne adresăm?

 1. Studenților USAMV CN de la toate programele de studii, inclusiv studenților internaționali aflați în mobilități în cadrul USAMV CN;
 2. Cadrelor didactice din cadrul tuturor departamentelor Facultăților, pentru facilitarea conectării implicării civice cu conținuturile curriculare.
 3. Elevilor de liceu, prin parteneriatele încheiate de USAMV CN, interesați de programele cu componentă de implicare civică din cadrul Universității, alături de studenți și cadre didactice.
 4. Reprezentanți ai unor entități din comunitate (ONG-uri, companii, alte structuri) care colaborează sau sunt interesate de colaborarea cu USAMV CN în direcția adresării nevoilor comunității prin implicare civică a studenților, în relație cu competențele curriculare.
 5. Alumni ai USAMV Cluj-Napoca care oferă posibilități de învățare spre comunitate și/sau susțin sub diferite forme (burse, spațiu, resurse umane etc.) activitățile de învățare spre comunitate ale studenților și cadrelor didactice.

 

Resurse utile și oportunități:

Proiectul SLIHE – Service Learning in Higher Education

http://www.slihe.eu/

European Association of Service-Learning in Higher Education

https://www.eoslhe.eu/easlhe/

TEFCE toolbox

https://www.tefce.eu/

EOSLHE European Observatory of Service-Learning in Higher Education

https://www.eoslhe.eu/

CLAYSS

https://www.clayss.org.ar/english/

UNISERVITATE

https://www.eoslhe.eu/

NESET

https://nesetweb.eu/en/

Colaboratori cu expertiză în implicare civică:

Bojana Culum

https://www.eaie.org/blog/podcast-bojana-culum-ilic-community-engagement-.html

Alzbeta Brozmanova Gregorova

https://www.pdf.umb.sk/en/agregorova/

Rebecca Davis

https://socialwork.rutgers.edu/faculty-staff/rebecca-davis

Andrei Stupu

www.stupu.ro

 

Skip to content