Documente publice

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV Cluj-Napoca) este instituţie publică de învăţământ superior, cu personalitate juridică şi deţinătoare a unui patrimoniu propriu.

USAMV Cluj-Napoca funcţionează în baza autonomiei universitare, potrivit Cartei Universităţii şi în acord cu legislaţia actuală, prevederile Constituţiei României, Legea Învățământului superior şi cu celelalte acte normative care reglementează sistemul şi procesul de învăţământ în România.

USAMV Cluj-Napoca este o instituţie academică de învăţământ şi cercetare, caracterizată prin excelenţă în procesul educativ şi de cercetare, acoperind un spectru larg de specializări din domenii specifice agriculturii, horticulturii, ingineriei şi management în agricultură și dezvoltare rurală, ingineriei şi management, zootehniei, biotehnologiilor, medicinii veterinare, biologiei, ingineriei mediului,ingineriei geodezice, silviculturii, ingineriei produselor alimentare.

Sediul administrativ şi date de contact pentru universitate şi facultăţi:

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Str. Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-Napoca, 400372, România, Telefon: +40-264-596.384 | Fax: +40-264-593.792, e-mail: contact@usamvcluj.ro şi rector@usamvcluj.ro; site web: www.usamvcluj.ro. Structura de conducere şi admistrativă funcţionează în cladirea rectoratului.

Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală,  Silvicultură și Cadastru,  Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină Veterinară, se află la adresa menţionată anterior. Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor are sediul la adresa Calea Floreşti nr. 64.

Skip to content