Taxe DPPD

 • Taxe DPPD conform Regulamentului privind stabilirea taxelor USAMV Cluj-Napoca (RU 44):
  1. Taxa de scolarizare pentru formarea psihopedagogica:
  • Nivel de formare psihopedagogica –  Nivel I (30 credite) – 1.500 lei;
  • Nivel de formare psihopedagogica – Nivel II (30 credite) – 1.500 lei;
  • Taxa de scolarizare pentru studentii straini pe cont propriu valutar (din state non-UE si care nu fac parte din Spatiul Economic European sau din Confederatia Elvetiana) – echivalentul in euro a taxei de scolarizare pentru studentii romani;
  • Taxa eliberare adeverinţă înscriere/situaţie şcolară la solicitarea cursantului pentru cursurile postuniversitare Nivel I şi Nivel II – 80 lei;

   

  1. Taxe formare continua:
  • Taxa procesare dosare, colocviul de admitere grad didactic I – 500 lei;
  • Taxa procesare dosare,  pregătirea pentru susţinere grad didactic II – 500 lei;
  • Taxa echivalare grad didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor – 600 lei.

   

   

Skip to content