Grade didactice

 

In cadrul DPPD se organizeaza examene pentru obtinerea gradelor didactice II si I, la urmatoarele specializari:

Perioada de desfăşurare a examenelor de obţinere a  gradul didactic II se încadrează în ultimele 2 săptămâni ale lunii august, la sediul Departamentului.

Skip to content