CALENDAR de acordare a burselor pe semestrul II în anul universitar 2020-2021

08.03.2021 – 22.03.2021, orele 14.00 – depunerea dosarelor cu documentele necesare acordării burselor la decanatele facultăților (se vor transmite online accesând link-urile: burse sociale/medicale);

24.03.2021, orele 15.00 – afișarea listelor preliminare cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj-Napoca;

25.03.2021 – 26.03.2021, orele 10.00 – depunerea contestațiilor la decanatele facultăților;

29.03.2021, orele 15.00 – afișarea listelor finale cu studenții bursieri la decanate și pe site-ul USAMV Cluj-Napoca;

30.03.2021 – 09.04.2021 – trimiterea extraselor de cont BCR la serviciu social din partea studenților care beneficiază de bursă (se vor transmite online accesând link-ul: extras cont sau pe e-mail la adresa: raluca.macarie@usamvcluj.ro)

Vor depune extrasele de cont doar studenții care NU au beneficiat de bursă în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Notă!    Pentru bursele sociale, lunile pentru care se va aduce adeverința de salariu sunt:              Noiembrie 2020, Decembrie 2020 și Ianuarie 2021.

 

           Prorector cu activități sociale și studențești,                                      Sef Serviciu Social,                    

                             Prof. dr. Leon Muntean                                                           Humeniuc Paula