Candidaturi Cadre Didactice membru în Senatul Universitar Facultatea de Agricultură 2020-2024

Nr. crt.

Nume și prenume

Departament

CV

1

Rusu Teodor

I

CV

2

Ranta Ovidiu

I

CV

3

Paulette Laura

I

CV

4

Marghitas Marilena

I

CV

5

Vidican Mirela Roxana

II

CV

6

Muntean Leon

II

CV

7

Duda Marcel

II

CV

8

Vatca Sorin(candidatură retrasă)

II

CV

9

Oroian Ioan

III

CV

10

Fitiu Avram

III

CV

11

Odagiu Antonia

III

CV

12

Dulf Francisc

III

CV

13

Maxim Aurel

III

CV