Listele cadrelor didactice cu drept de vot 26.04.2021

  1. Departamentului II de la Facultatea de Agricultură
  2. Departamentului I de la Facultatea de Horticultură
  3. Departamentului III de la Facultatea de Medicină Veterinară
  4. Conducători de doctorat:

4.1.  Conducători de doctorat – Ştiințe Agricole Inginereşti 

4.2.  Conducători de doctorat – Medicin  Veterinara

  1. Studenții doctoranzi:

5.1. Studenții docotranzi – Ştiințe Agricole Inginereşti 

5.2. Studenții docotranzi – Medicinǎ Veterinarǎ