PLATA ABSENȚELOR

PLATA ABSENȚELOR se poate face online prin transfer bancar de la orice bancă

Date de transfer:
Beneficiar USAMV Cluj Napoca
Cod fiscal 4288381
IBAN – RO35TREZ21620F330500XXXX
Trezoreria Municipiului Cluj Napoca
In explicație completezi cu datele tale -Nume student, Cod disciplină

Informații suplimentare privind plăți online: financiar@usamvcluj.ro