Plata online a transelor III și IV a taxei de școlarizare

Pentru studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă învățământ de zi și ID, tranșele a III-a și a IV-a a taxei de școlarizare anuală, se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului Cluj Napoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.