PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE

PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE se poate face online prin transfer bancar de la orice bancă

Date de transfer:

Beneficiar: USAMV Cluj Napoca
Cod fiscal 4288381
IBAN – RO35TREZ21620F330500XXXX
Trezoreria Municipiului Cluj Napoca
In explicație completezi cu datele tale -Nume student, Facultate, Program de studii,  an de studii, forma de frecvență (ZI/ID), tranșa pentru care se face plata.

Contact: financiar@usamvcluj.ro