Raportul anual al Decanului Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, 26 ianuarie 2016