Rezultate alegeri pentru locurile ramase vancate 26.04.2021

Rezultate alegeri cadre didactice

  1. Rezultate alegeri pentru membru în Departamentului II de la Facultatea de Agricultură
  2. Rezultate alegeri pentru membru în Departamentului I de la Facultatea de Horticultură
  3. Rezultate alegeri pentru membru în Departamentului III de la Facultatea de Medicină Veterinară
  4. Rezultate alegeri pentru membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, din partea Şcolii Doctorale  de Ştiințe  Agricole Inginereşti
  5. Rezultate alegeri pentru membru extern în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
  6. Rezultate alegeri pentru membru extern ȋn Consiliul Şcolii Doctorale de Ştiințe Agricole Inginereşti
  7. Rezultate alegeri pentru membru extern în Consiliul   Şcolii   Doctorale   de   Medicinǎ Veterinarǎ

Rezultate alegeri studenți doctoranzi

  1. Rezultate alegeri pentru membru în cadrul  CSUD, loc al Școlii Doctorale de Medicină Veterinară