Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, 10 Aprilie 2014