Simpozionul Internațional ”Perspective ale Agriculturii Milleniului III”, 24-26 September 2015