Testare on-site și on-line pentru obținerea Certificatului de competență lingvistică în limba engleză

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară  Cluj-Napoca organizează testare on-site și on-line pentru obținerea Certificatului de competență lingvistică în limba engleză în datele de 9 septembrie și 20 septembrie, în intervalul orar 8-10, 12-14.

Lector Dr. Mihaela Mihai – programare prealabilă la adresa de email: mihaela.mihai@usamvcluj.ro.

  • Masteranzi ai Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor (Food Quality Management)
  • Alți candidați din alte universități

 

Prof. Dr. Rodica Stan – programare prealabilă la adresa de email: rodicasilviastan@gmail.com

  • Masteranzi ai Facultății de Horticultură (Agribusiness).

Taxa de examinare este de 50 lei și se achită la Casieria USAMV sau prin virament bancar:

RO35TREZ21620F330500XXXX Trezoreria Cluj, CUI: 4288381

 

Candidații la doctorat în cadrul USAMV Cluj-Napoca, informațiile cu privire la procedura de obținere a Certificatului de competență lingvistică se regăsesc pe pagina Școlii Doctorale, la adresa: https://www.usamvcluj.ro/invatamant/doctorat/, Secțiunea Calendar Admitere 2020.