USAMV Cluj-Napoca este singura universitate românească prezentă în ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020, la Domeniul: Veterinary Sciences

USAMV Cluj-Napoca este singura universitate românească prezentă în ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020la Domeniul: Veterinary Sciencesunde ocupă poz. 201-300 (dintr-un total de 300 de universități de profil din lume), respectiv poz.1 la nivel național. 

De asemenea, în Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020, din România mai sunt prezente încă 8 universităţi şi anume:

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, prezentă în clasamentele pentru domeniile: Mathematics (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz.1 la nivel național); Physics (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz. 2-4 la nivel naţional) şi Earth Sciences (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz. 2 la nivel naţional) şi Energy Science & Engineering (Poz. 301-400 din 400, la nivel global, respectiv poz. 1 la nivel naţional);

Universitatea din București, prezentă în clasamentele pentru domeniul: Earth Sciences (Poz. 301-400 din 500, la nivel global, respectiv poz. 1 la nivel național);

Universitatea Politehnica București, prezentă în clasamentele pentru domeniile: Electrical & Electronic Engineering (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz.1 la nivel naţional) şi Physics (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz. 2-4 la nivel naţional);

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca, prezentă în clasamentele pentru domeniile: Clinical Medicine (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz.2-3 la nivel naţional) şi Medical Technology (Poz. 301-400 din 400, la nivel global, respectiv poz.1 la nivel naţional);

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din București, prezentă în clasamentul pentru domeniul: Clinical Medicine ( Poz. 151-200 din 500, la nivel global, respectiv poz.1 la nivel naţional);

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara, prezentă în clasamentul pentru domeniul: Clinical Medicine (Poz. 401-500 din 500, la nivel global, respectiv poz.2-3 la nivel naţional);

Universitatea de Vest din Timișoara, prezentă în clasamentul pentru domeniul: Physics (Poz. 301-400, din 500, la nivel global, respectiv poz.1 la nivel naţional);

Universitatea Transilvania din Braşov, prezentă în clasamentul pentru domeniul: Physics (Poz. 401-500, din 500, la nivel global, respectiv poz.2-4 la nivel naţional);  

Global Ranking of Academic Subjects, cunoscut și sub denumirea de Shanghai Ranking, este considerat ca fiind cel mai prestigios clasament al universităților lumii. Conform Metodologiei, pentru a fi incluse in Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 universitățile trebuie să aibă un număr minim de articole științifice publicate în perioada 2014-2018, în reviste cotate ISI. Punctajul s-a determinat în baza a 5 indicatori: nr. de articole științifice publicate, nr. de citări, nr. de colaborări internaționale (articole care au și autori din alte țări), nr. de articole publicate în jurnale de top şi nr. de premii obţinute. În funcţie de domeniile de cercetare în care sunt încadrate, conform Web of Science, jurnalele ştiinţifice în care sunt publicate articolele, peste 4.000 de universităţi din lume au fost ierarhizate în cadrul a 54 de domenii ştiinţifice.

Raportat la Clasamentul 2019:

– patru universităţi din România nu se mai regasesc in Clasamentul 2020 si anume: Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, ASE București, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iași şi Universitatea “Gr. T. Popa” din Iași;

– Universitatea Transilvania din Braşov nu a apărut în Clasamentul 2019, dar s-a calificat pentru Clasamentul 2020;

– dacă în anul 2019 universităţile româneşti s-au calificat pentru 13 domenii, în anul 2020 la 6 dintre acestea (Public Administration, Economics, Business Administration, Management, Geography şi Chemical Engineering) în clasamente nu se mai regăsesc universităţi româneşti; pentru domeniul Energy Science & Engineering, în care în Clasamentul 2019 nu figura nici o universitate din România, pentru Clasamentul 2020 s-a calificat UBB.

 

FELICITĂM ŞI PE ACEASTĂ CALE CADRELE DIDACTICE, CERCETĂTORII ŞI DOCTORANZII DIN CADRUL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ VETERINARĂ PENTRU REZULTATELE DEOSEBITE OBŢINUTE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞI PUBLICATE ÎN JURNALE ŞTIINŢIFICE PRESTIGIOASE, REZULTATE CARE AU ASIGURAT PREZENŢA UNIVERSITĂŢII NOASTRE ŞI ÎN ACEST AN ÎN CLASAMENTUL SHANGHAI, CONSIDERAT A FI CEL MAI IMPORTANT CLASAMENT LA NIVEL MONDIAL PENTRU INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR. SPERĂM CA ACESTE REZULTATE SĂ FIE UN BUN EXEMPLU PENTRU CADRELE DIDACTICE, CERCETĂTORII ŞI DOCTORANZII DIN CELELALTE FACULTĂŢI DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII.