Zilele Cariei în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2016-0028 „Creșterea incluziunii sociale a studenților USAMV Cluj-Napoca în vederea sporirii accesului la învățământul superior a elevilor din zona rurală din Regiunea Nord Vest a României”, 23 Noiembrie 2016