Zilele carierei în cadrul proicetului POSDRU/155/1.2/S/139950: „Îmbunătățirea calității sistemului național de învățământ superior în conformitate cu schimbările societății bazate pe cunoaștere și cu dinamica pieței muncii”, 23 aprilie 2015