Proiect Rose Necompetitiv AG 275

03.11.2021

2 SCC Serv consultanta An 2

-Invitatie GNSS
Atribuire contract GNSS
Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop GNSS Lot 3
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)

-Invitatie Horticultura
Atribuire contract Horticultura
Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop horticultura Lot 1
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)

-Invitatie UAV
Atribuire contract UAV
Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop UAV
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)


4 SCC Serv cons An 2 Workshop A.2.3

Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop A.2.3
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Atribuire contract A 2.3

6 SCC Serv cons An 2 Workshop A.2.4 

Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop A.2.4
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Atribuire contract A 2.4

8 SCC Serv cons An 2 Workshop A.2.5

Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop A.2.5
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Atribuire contract A 2.5

10 SCC Serv cons An 2 Workshop A.2.6

Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop A.2.6
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Atribuire contract A 2.6

12 SCC Serv cons An 2 Workshop A.2.7

Anexa 5.1 Termeni de referinta – workshop A.2.7
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Anexa 5.2.1- Invitatia de participare (SCC)
Atribuire contract A 2.7

15- CO – Instruire Consumabile – An 2

Anexa 6.1.1-specificatii tehnice ( B-S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta ( CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta ( CO-B)
Atribuire Contract

18 -CO – Instruire Kit studenti – An 2

Anexa 6.1.1-Specificatii tehnice (B S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta(CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta(CO-B)
Atribuire Contract

21- CO – Bunuri Camera video – An 2

Anexa 6.1.1-Specificatii tehnice (B S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Atribuire Contract

24- CO – Bunuri Aparat foto – An 2

Anexa 6.1.1-Specificatii tehnice (B S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Atribuire Contract

25- CO – Bunuri Laptop- An 2

Anexa 6.1.1-Specificatii tehnice (B S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta(CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta(CO-B)
Atribuire Contract

27- CO – Bunuri TV – An 2

Anexa 6.1.1-Specificatii tehnice (B S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Atribuire Contract

28- CO – Bunuri Videoproiector An 2

Anexa 6.1.1-Specificatii tehnice (B S)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Anexa 6.2.1- Cerere de oferta (CO-B)
Atribuire Contract

Proiectul „Prevenirea și reducerea riscului de abandon a studenților Facultății de Horticultură Cluj –
Napoca prin programe remediale și de consiliere” face parte din Schema de Granturi Necompetitive
pentru Universități (SGU – N), fiind formulat în contextul componentei 2 „Intervenții la nivelul
universităților și programe de vară” a proiectului privind Învățământul Secundar (Romania
Secondary Education Project – ROSE) și vine în întâmpinarea nevoilor studenților pentru care
probabilitatea de a abandona facultatea în primul an de studii este ridicată, cu precădere a celor
aparținând unor grupuri dezavantajate.
Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-
Napoca propune un proiect necompetitiv care se va desfășura timp de 3 ani (2019-2020-2021).
Scopul acestui proiect este aplicarea și dezvoltarea unor programe remediale, de îndrumare și
sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, de coaching și dezvoltare personală, de
dezvoltare a competențelor socio-emoționale prin realizarea unor workshop-uri în domenii specifice,
precum și prin campanii de conștientizare adresate studenților cu risc ridicat de abandon în primul
an de studii de licență.
În vederea realizării scopului propus, echipa proiectului va elabora un plan cuprinzând următoarele:
– activități remediale;
– activități pe grupe de studenți pentru cultivarea interesului, pentru studiu disciplinelor horticole
prin stimularea gândirii critice;
– activități de coaching și dezvoltare personală;
– activități de îndrumare și sprijin;
– activități de dezvoltare a competențelor socio-emoționale;
– activități de consiliere profesională și orientare în carieră.
Grupul țintă pentru acest sub-program va fi format din 70 studenți din anul I (pentru fiecare an de
implementare). Studenții grupului țintă vor locui în căminul studențesc și vor avea mesele asigurate
în cadrul cantinei universității. Programul va avea un puternic accent spre orientarea studentului
către domeniul horticol cel mai potrivit în funcție de abilitățile și capacitățile acestuia. De asemenea,
ei vor beneficia de activități de dezvoltare a competențelor socio-emoționale, dezvoltare personală
și coaching. Toate activitățile derulate în cadrul acestui grant vor avea consecințe favorabile asupra
retenției studenților din anul I.
Pentru realizarea activităților propuse, Universitatea și Facultatea dispun de o infrastructură
didactică și de cercetare modernă, competitivă cu dotarea instituțiilor de învățământ european
(Institutul de Cercetări Horticole Avansate din Transilvania, Centru de Cercetare pentru
Biodiversitate și Bioconservare, Institutul Științele Vieții etc).