Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învățământ conform cu structura postului din Statul de functii        Descrierea postului
1 Agricultura  I.Științe tehnice și științele solului I/B/13 Asistent universitar Mașini agricole; Conducerea tractorului; Conducere tractoare; Conducere autovehicule 2; Exploatarea utilajelor agricole 1; Utilaje și sisteme de transport; Testarea și diagnosticarea mașinilor și utilajelor; Utilizarea calculatoarelor de proces și a instalaţiilor de monitorizare; Senzori, traductori și achiziții de date; Conducere auto 2. I B 13
2 Agricultura  II.Cultura Plantelor II/B/1 Profesor Ameliorarea plantelor 1; Ameliorarea plantelor 2; Ameliorarea plantelor; Producerea de sămânță și material săditor; Conservarea biodiversităţii cultivarelor. II B 1
3 Agricultură II.Cultura Plantelor II/B/3  Conferentiar  Fiziologie vegetală; Fiziologia nutriţiei şi dezvoltării plantelor; Fiziologia plantelor 1; Fiziologia plantelor 2; Climatologie. II B 3
4 Agricultură II.Cultura Plantelor II/B/4 Conferentiar  Fitopatologie specială; Fitopatologie 1; Controlul fitosanitar în agricultură; Virologie, micoplasmologie, bacteriologie. II B 4
5 Horticultură  I.Horticultură și Peisagistică I/B/7 Șef lucrări Tehnologia produselor horticole 1; Merceologie, Tehnologia procesării produselor agricole; Tehnologia produselor horticole 2; Condiţionarea şi conservarea legumelor şi florilor; Merceologie; Condiționarea, păstrarea şi valorificarea produselor pomicole şi viticole; Pregătirea produselor horticole din climat controlat pentru valorificare (flori). I B 7 
6 Horticultură  II.Silvicultură  II/B/1 Profesor Biostatistică şi tehnică experimentală; Tehnică experimentală; Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură.  II B 1
7 Horticultură  II.Silvicultură  II/B/2 Profesor Exploatări forestiere 1; Tehnologia prelucrării lemnului 1; Exploatări forestiere 2. II B 2 
8 Zootehnie si Biotehnologii I Stiinte fundamentale I/B/1 Profesor Microbiologie; Microbiologie generală;  Microbiologie aplicată;  Imunologie; Biotehnologii pentru obținerea alimentelor funcționale și suplimentelor nutriționale; Biotehnologii microbiene. I B 1
9 Zootehnie si Biotehnologii I Stiinte fundamentale I/B/2 Conferentiar  Anatomie comparată; Anatomie, histologie, embriologie 1; Anatomie, histologie, embriologie 2; Histologie şi embriologie; Fiziologie animală 2. I B 2
10 Zootehnie si Biotehnologii I Stiinte fundamentale I/B/3 Conferentiar  Biofizică și agrometeorologie; Biofizică; Fizică; Matematică. I B 3
11 Medicina Veterinara III. Științe clinice si Paraclinice III/B/1 Profesor Clinică chirurgicală (clinica şi prelegeri clinice pe specii) 1; Surgical clinics (clinics and clinical lectures on animal species) 3; Veterinary orthopaedics and traumatology. III B 1
12 Medicina Veterinara III. Științe clinice si Paraclinice III/B/21 Asistent Clinica rumegătoare 2; Clinica rumegătoare 1; Ruminants-Clinics 1; Ruminants-Clinics 2; Clinique-ruminants 1; Clinique-ruminants 2; Clinica suine 1; Clinica suine 2. III B 21
13 Medicina Veterinara III. Științe clinice si Paraclinice III/B/24 Asistent  Diagnostic necropsic şi medicină legală 1; Anatomie patologică 1; Anatomie patologică 2; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2; Pathological Anatomy 1; Citopatologie şi hematologie. III B 24
14 Medicina Veterinara III. Științe clinice si Paraclinice III/B/27 Asistent Semiologie 1; Semiologie 2; Oftalmologie. III B 27
15 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria Produselor Alimentare II/A/17 Asistent  Chimia alimentului; Toxicologia produselor alimentare; Toxicitatea produselor alimentare; Metode moleculare aplicate în știința alimentului; Principiile nutriției umane; Elaborare proiect de diplomă, Practică tehnologică; Inocuitatea produselor alimentare. II A 17
16 DPPD DPPD I/B/1 Conferențiar Pedagogie I. I B 1
17 DPPD DPPD I/B/7 Asistent  Pedagogie II – Teoria şi metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării; Didactica specialității. I B 7 
18 ISV CDS 1 CS III  Biologie moleculară și parazitologie veterinară. 1