Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Misiunea CCOC constă în oferirea de servicii de consiliere psihologică și educațională (detalii la Consiliere psihologică) și servicii de consiliere în carieră și sprijinire a integrării pe piața muncii (detalii la Consiliere în Carieră).

Activitatea CCOC presupune:

1. informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenţilor prin oferirea următoarelor servicii:

  1. consiliere educaţională şi vocaţională;
  2. consiliere şi evaluare psihologică;
  3. consiliere în carieră;
  4. elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;

2. acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum:

  1. sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
  2. organizarea de prezentări de companii;
  3. sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenţilor.