Arhiva Concursuri didactice-cercetare

Anul universitar 2018-2019

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 456 din 3 mai 2019 , partea a III-a.
Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 23 martie 2019.
Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la secretariatul Rectoratului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, în perioada 03.05.2019-25.06.2019.
Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Semestrul II   

Posturi scoase la concurs în MO 456 din 2019
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare
Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs si contestatii
Decizia Rectorului de numire a comisiilor de concurs si contestatii – Completare
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului juridic si al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Rezolvare Contestatie
Tematica concurs
Rezultatele concursului – validate de senat
Rezultatele concursului – decizii


Anul universitar 2018-2019

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1359 din 5 decembrie 2018 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 29 octombrie 2018.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la secretariatul Rectoratului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, în perioada 05.12.2018-25.01.2019.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs în MO 1359 din 5 decembrie 2018
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice si de cercetare
Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului juridic si al Comisiei pentru verificarea standardelor minimale
Tematica concurs
Rezultatele concursului – validate de senat
Rezultatele concursului – decizii


Anul universitar 2017-2018

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 345 din 24 aprilie 2018 , partea a III-a.
Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RU 37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 16 martie 2018.
Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la secretariatul Rectoratului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, în perioada 24.04.2018 – 25.06.2018.
Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.
Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Fisa de calcul pentru Verificarea  indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii   pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 14-Ingineria resurselor vegetale si animale
Fisa de calcul pentru Verificarea  indeplinirii standardelor minimale necesare şi obligatorii   pentru conferirea titlului de conferențiar/profesor universitar- OM 6129/2016, Comisia 21-Medicina veterinara
Posturi scoase la concurs în MO 345 din 24 aprilie 2018
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Avizul Oficiului Juridic
Avizul Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului Didactic
Subiecte prelegere publica
Rezultatele concursului – validate de senat
Rezultatele concursului – decizii


Anul universitar 2016-2017

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 569 din 28 aprilie 2017 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 17 martie 2017.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură în perioda 28.04.2017-26.06.2017.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs în MO 569 din 28 aprilie 2017
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Avizul Oficiului Juridic
Avizul Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului Didactic
Tematica concurs
Rezultatele concursului – validate de senat
Rezultatele concursului – decizii


Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cecetării Științifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1631 din 28 noiembrie 2016 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 27 octombrie 2016.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură în perioda 28.11-2016 – 24.01.2017.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MENCS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MENCS.

Posturi scoase la concurs în MO 1631 din 28 noiembrie 2016
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor scoase la concurs 
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Avizul Oficiului Juridic
Teme concurs
Rezultatele concursului – validate de senat
Rezultatele concursului – decizii


Anul universitar 2015-2016

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cecetării Științifice în Monitorul Oficial al României, nr. 571 din 10 mai 2016 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 09.03.2016.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură in perioda  10 mai – 1 iulie 2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MENCS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MENCS.

Posturi scoase la concurs în MO 571 din 10 mai 2016
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Avizul Oficiului Juridic
Teme concurs
Rezultatele concursului – validate de senat
Rezultatele concursului – decizii

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cecetării Științifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1304 din 25.11.2015 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 05.11.2015.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură in perioda 25.11.2015-8.01.2016.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MENCS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MENCS.

Posturi scoase la concurs – MO 1304 din 25.11.2015 
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Candidaturi
Comisii concurs
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Rezultatele concursului – validate de senat


Anul universitar 2014-2015

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 28.04.2015 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 20.03.2015.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură in perioda 28.04.2015-12.06.2015.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs – MO 402 din 28.04.2015 
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Candidaturi
Comisii concurs
Corecție la comisa de concurs
Rezultatele concursului – validate de senat

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 622 din 24 noiembrie 2014, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Consiliului de Administrație USAMV Cluj-Napoca din data de 27.10.2014.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură in perioda 24.11.2014-9.01.2015.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs – MO 662 din 24.11.2014
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Candidaturi
Comisii concurs
Rezultatele concursului
Rezultatele concursului – validate de senat


Anul universitar 2013-2014

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 277 din 19 iulie 2013, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 18.03.2013.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură în perioada 19 iulie – 4 septembrie 2013.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs – MO 277 din 19.07.2013
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Candidaturi
Comisii concurs
Rezultatele concursului
Rezultatele concursului – 30.09.2013


Anul universitar 2013-2014

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 518 din 18 decembrie 2013, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 6.11.2013.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură în perioada 18.12.2013 – 31.01.2014.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs – MO 518 din 18.12.2013
Posturi scoase la concurs – MO 18 din 15.01.2014
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlului didactic din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Candidaturi
Comisii concurs
Rezultatele concursului
Rezultatele concursului – validate de senat


Anul universitar 2012-2013

Semestrul II

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului în Monitorul Oficial al României, nr. 454 din 21 decembrie 2012, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 05.11.2012.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Biroul Secretarului Şef în perioada 21 decembrie 2012 – 8 februarie 2013.
Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MECTS, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MECTS.

Posturi scoase la concurs – MO 454, partea a III din 21.12.2012
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Candidaturi
Comisii concurs
Rezultatele concursului – Raport concurs
Rezultatele concursului – Hotărâre de Senat 18.03.2013


Semestrul I

Posturi scoase la concurs – MO 237, partea a III din 16.07.2012
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Candidaturi
Comisii concurs
Calendarul probelor de concurs
Rezultatele concursului


Anul universitar 2011-2012

Posturi scoase la concurs – MO 218, partea a III din 08.07.2011
Descrierea posturilor scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Candidaturi
Comisii concurs
Fişă evaluare candidaţi asistenţi
Fişă evaluare candidaţi şef lucrări, lectori
Rezultatele concursului