35 de ani de Învăţământ Horticol Clujean, 29 Noiembrie 2012