Tematica și bibliografia probelor de concurs

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Agronomie

1.Culturi furajere
2.Mașini agricole

Ingineria și protecția mediului

1.Gestiunea deseurilor
2.Monitorizarea calitatii mediului

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Horticultură

1.Pomicultură
2.Viticultură

Peisagistică

1.Proiectare spații verzi

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

1.Managementul proiectelor în agricultură și dezvoltare rurală

Silvicultură

1.Silvicultură
2.Dendrologie

Inginerie geodezică

1.Teledetecție și GIS

 FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Zootehnie

1.Ameliorarea animalelor
2.Tehnologia creșterii bovinelor

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină Veterinară

1.Semiologie
2.Anatomie patologica

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

Ingineria produselor alimentare

1.Tehnologii extractive (tehnologia uleiului)
2.Controlul produselor alimentelor