Candidaturi

Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs, semestrul II, an universitar 2019-2020

 

Posturi didactice şi de cercetare pe perioadă nedeterminată

 

Nr. crt. Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică / cercetare Candidaţi CV Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minime şi obligatorii ale universităţii pentru înscrierea la concurs
       1.              Agricultură  Științele tehnice şi Științele solului I/B/13 Asistent universitar Gheţe Alexandru Bogdan  CV Fişa
       2.              Agricultură  Cultura plantelor II/B/1 Profesor Muntean Leon CV Fişa
       3.              Agricultură  Cultura plantelor II/B/3 Conferențiar Vâtcă Sorin Daniel CV Fişa
       4.              Agricultură  Cultura plantelor II/B/4 Conferențiar Suciu Alexandra Loredana CV Fişa
       5.              Horticultură Horticultură şi Peisagistică I/B/7 Şef de lucrări Rózsa Sándor CV Fişa
       6.              Horticultură Silvicultură II/B/1 Profesor Sestraş Florina Adriana CV Fişa
       7.              Horticultură Silvicultură II/B/2 Profesor Covrig Ilie CV Fişa
       8.              Zootehnie şi Biotehnologii Științe fundamentale I/B/1 Profesor
       9.              Zootehnie şi Biotehnologii Științe fundamentale I/B/2 Conferențiar Constantinescu Radu CV Fişa
   10.              Zootehnie şi Biotehnologii Științe fundamentale I/B/3 Conferențiar Andronie Luisa Mihaela CV Fişa
   11.              Medicină Veterinară Științe Clinice şi Paraclinice III/B/1 Profesor
   12.              Medicină Veterinară Științe Clinice şi Paraclinice III/B/21 Asistent universitar Repciuc Călin Cosmin CV Fişa
   13.              Medicină Veterinară Științe Clinice şi Paraclinice III/B/24 Asistent universitar
   14.              Medicină Veterinară Științe Clinice şi Paraclinice III/B/27 Asistent universitar Mârza Sorin Marian CV Fişa
   15.              Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor Știința Alimentului II/A/17 Asistent universitar Mureşan Lavinia Florina CV Fişa
   16.              Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic I/B/1 Conferențiar Crişan Alina Narcisa CV Fişa
   17.              Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic I/B/7 Asistent
   18.              Institutul de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” Laboratorul de Biologie moleculară și parazitologie veterinară – CDS 9   Cercetător științific III Pop Cristina Daniela CV Fişa

 

 

Posturi de cercetare pe perioadă determinată

 

Nr. crt. Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie de cercetare Candidaţi CV Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minime şi obligatorii ale universităţii pentru înscrierea la concurs
       1.              Institutul de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” CDS3 Proteomică şi nutrigenomică 2 Cercetător științific Mureşan Carmen Ioana CV Fişa
       2.              Institutul de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” CDS7 Biotehnologii alimentare 3 Cercetător științific Szabo Katalin CV Fişa
       3.              Institutul de Științele Vieții „Regele Mihai I al României” CDS7 Biotehnologii alimentare 4 Cercetător științific Mitrea Laura CV Fişa