Cu un buget total de circa 3 mil. euro în ultimii șapte ani, Programul Erasmus+ de la USAMV Cluj-Napoca continuă, între 2021-2027, după primirea Certificatului de calitate din partea Comisiei Europene

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca a fost evaluată pozitiv de către Comisia Europeană pentru următorii șapte ani și a primit Certificatul de calitate ”Erasmus Charter for Higher Education 2021 – 2027”, ceea ce va asigura finanțarea proiectelor eligibile ale universității prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene (UE).

”Fidelă misiunii sale de a forma specialiști pentru o piață a muncii europeană/mondială, USAMV Cluj-Napoca se preocupă în mod susținut de îmbunătățirea indicatorilor de performanță în domeniul activității didactice și de cercetare, în vederea obținerii de competențe reale pentru absolvenții săi. Acest lucru devine posibil doar prin conexiunea cu sistemele educaționale europene și implementarea elementelor de progres, racordarea la standardele și cerințele internaționale, iar programul Erasmus+ este unul din instrumentele care ne stau la îndemână. Erasmus+ oferă, astfel, oportunități de educație și formare profesională și personală, cu impact și asupra dezvoltării capacității organizationale, sporind vizibilitatea universității și contribuind la crearea unor colective de cercetare multidisciplinare și internaționale”, a declarat Prof. dr. Roxana Vidican, coordonator Program Erasmus+ în cadrul USAMV Cluj-Napoca.

Programul destinat schimburilor academice a debutat sub numele Socrates, a fost lansat în România în 1996 și funcționează la USAMV Cluj-Napoca din 1997. Zece ani mai târziu, programul este înlocuit cu Lifelong Learning Programme (LLP), din care făcea parte și Erasmus. Până în 2014, acesta este destinat schimbului academic, prin acțiuni de tipul mobilităților de studiu și predare, iar de atunci are un nou conținut, sub numele Erasmus+, care este implementat și în prezent, și care aduce ca noutate mobilitățile de plasament pentru studenți, respectiv cele de formare pentru personalul nedidactic.

Tot din acel an, 2014, USAMV Cluj-Napoca este acreditată pentru organizarea mobilităților de practică pentru studenți. În perioada 2014 – 2020, aproape 800 de studenți au beneficiat de mobilităţi în străinătate, în cadrul programului Erasmus+, prin intermediul a șase proiecte, iar USAMV Cluj-Napoca mai are în derulare alte șase proiecte de mobilități. Bugetul total al acestor 12 proiecte este de circa 2,9 milioane de euro (2.881.428 euro), iar mobilitățile s-au derulat în 74 de țări, din care 20 din Uniunea Europeană.

Programele de mobilități s-au adresat nu doar studenților, ci și cadrelor didactice și personalului nedidactic, astfel că au avut acces din cadrul USAMV Cluj-Napoca aproximativ 700 de participanți la acțiunile Programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

”În vederea eficientizării, Erasmus+ își propune pentru perioada 2021-2027 condiții mai simple și mai flexibile referitoare la participare și finanțare, dar pune și accent pe o abordare integratoare, beneficiind de facilitățile oferite de digitalizare, alăturarea elementelor online și onsite, precum și pe o nouă metodologie de echivalare a competențelor dobândite în universitățile partenere pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS)”, a mai subliniat Prof. dr. Roxana Vidican.

Din 22 februartie 2021, USAMV Cluj-Napoca dă startul unei noi sesiuni de aplicații, destinată studenților care doresc să beneficieze de oportunitățile oferite de Programul Erasmus+. Detalii despre noua sesiune de aplicații: https://erasmus.usamvcluj.ro/.